Artykuły

Banki spółdzielcze w ofensywie  – sektor łączy moce we wspólnej promocji

ImageBank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. podpisały porozumienie mające na celu wspólne promowanie sektora banków spółdzielczych w Polsce. Porozumienie podpisali Prezesi obu banków zrzeszających.

 
Lądek Zdrój, 28 lutego 2013 r. godz. 17.00

 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. podpisały porozumienie mające na celu wspólne promowanie sektora banków spółdzielczych w Polsce. Porozumienie podpisali Prezesi obu banków zrzeszających. Obecni byli także przewodniczący Rad Nadzorczych i członkowie Rad Zrzeszeń, odpowiedzialni za nadzór nad działaniami promocyjnymi.
 
Image
 
Porozumienie  podpisali Danuta Kowalczyk, p.o. Prezesa Zarządu Banku SGB-Bank S.A. oraz Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.
 
Celem porozumienia jest połączenie pomysłów, aktywności i budżetów przy realizacji działań promocyjnych. Podpisany dokument zakłada też umacnianie pozytywnego wizerunku bankowości spółdzielczej i jej znaczących wyróżników na rynku w środowiskach opiniotwórczych, mediach i wśród szerokiej opinii publicznej.
Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS otwierając spotkanie podkreslił – Porozumienie, to naturalna droga wzajemnego wzmacniania się w spółdzielczości. Chcemy działać zgodnie z ideą, że zgoda buduje. Tym bardziej, że Polacy dobrze rozpoznają i pozytywnie kojarzą usługi banków spółdzielczych. Wyróżnia nas całkowicie polski kapitał i to, że u nas są ludzie – nie systemy. A ludziom przestaje odpowiadać masowość, „hurtowa” i zdalna obsługa. Banki spółdzielcze prowadzą wyjątkowy rodzaj działalności. Mamy bliskie, pełne zrozumienia relacje z naszymi klientami. Łącząc siły ze zrzeszeniem SGB możemy szerzej i częściej mówić o tym Polakom. Cel jest wspólny, zadania też – więc podanie rąk, to oczywisty gest.
Danuta Kowalczyk, p.o. Prezesa Zarządu Banku SGB-Bank S.A. powiedziała – Wracamy do dobrych praktyk sprzed kilku lat, kiedy nasze zrzeszenia już ze sobą współpracowały. Po przerwie w kontaktach jesteśmy zgodni, co do konieczności wspólnego wzmacniania marki, nagłaśniania dobrego imienia i prestiżu banków spółdzielczych. Zatem kierunek już znany, tyle, że otoczenie rynkowe jest trudniejsze. Mimo iż nie działamy jedynie po to, by maksymalizować zysk, to jednak silna konkurencja stawia nam coraz większe wyzwania. Mamy świadomość, że bankowość spółdzielcza wymaga większej dynamiki i systematyczności w działaniach promocyjnych. Dlatego łączymy siły, by pokazać, że banki spółdzielcze są liczącym się segmentem rynku bankowości w Polsce.
***
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS) to największe zrzeszenie banków spółdzielczych
w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Obejmuje prawie 3.000 placówek. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI, czy zarządzania wierzytelnościami. Więcej na: www.bankbps.pl
Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) tworzy 206 banków spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Obejmuje ponad 1.800 placówek. SGB świadczy usługi dla różnych segmentów rynku, zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych, a jego siłą jest dobra znajomość potrzeb i oczekiwań klientów, wśród których małe i średnie firmy lokalne są głównymi partnerami biznesowymi. Więcej na: www.sgb.pl
 

Łącznie oba zrzeszenia udostępniają klientom 4.000 bankomatów, co tworzy największą sieć bankomatów w Polsce. 
Bankowość spółdzielcza – historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 150 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *