Aktualności

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Gepardem Biznesu 2012

ImageWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2012, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 52 %.

 

 

Wyniki finansowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Rok 2008 2011
Zysk netto (w tys. zł)  2815 3555
Kapitał własny (w tys. zł)  23758 40033
Wartość księgowa (w tys. zł)  26573 43588
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2009 10,51  
C/Wk  marzec 2009 1,02  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 29586  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 27104  
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  56690  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 28345  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 32813  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 53177  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  85990  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  42995  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  52  
     

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2008-2010, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit, oraz informacji za 2011 r., podanych przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  może już używać tytułu Gepard Biznesu 2012 bezterminowo.      

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. uznajemy za Gepardy Biznesu 2012. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *