Przemysł lekki

Potęgi Biznesu 2012 przemysłu lekkiego

Spośród 238 przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 10 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się ARCOBALENO Sp. z o.o.,  Levi Strauss Poland Sp. z o.o i  AUTOLIV POLAND Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2011
Zysk netto (w tys. zł) 3683
Kapitał własny (w tys. zł) 20933
Wartość księgowa (w tys. zł) 24616
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2012 9,23
C/Wk marzec 2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64026
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 32013

 

Spośród 238 przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 10 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się ARCOBALENO Sp. z o.o., Levi Strauss Poland Sp. z o.o i AUTOLIV POLAND Sp. z o.o.

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu

 

Potęgi Biznesu 2012  przemysłu lekkiego
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł  Dynamika wartości rynkowej 2009-2012 w proc.
1 ARCOBALENO Sp. z o.o. Czerwieńsk 278 121
2 Levi Strauss Poland Sp. z o.o Płock 214 56
3 AUTOLIV POLAND Sp. z o.o. Oława 204 17
4 EAST WEST SPINNING Sp. z o.o. Łódź 198 553
5 Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp.k. Malanów 196 690
6 MIRANDA Sp. z o.o. Turek 172 2146
7 FERAX Sp. z o.o. Zduńska Wola 142 22
8 CCC Factory Sp. z o.o. Polkowice 140 -20
9 Aunde Poland Sp. z o.o. Łódź 118 169
10 SENI Sp. z o.o. Brodnica 118 4

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *