Branża informatyczna

Potęgi Biznesu 2012 informatyki

Spośród 382 przedsiębiorstw informatyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB,  tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 20 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się Asseco Poland S.A., ComArch S.A. i  IBM POLSKA Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2011
Zysk netto (w tys. zł) 3683
Kapitał własny (w tys. zł) 20933
Wartość księgowa (w tys. zł) 24616
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2012 9,23
C/Wk marzec 2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64026
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 32013

Spośród 382 przedsiębiorstw informatyki, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 20 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się Asseco Poland S.A., ComArch S.A. i IBM POLSKA Sp. z o.o.

 

 

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

 

 

Potęgi Biznesu 2012  informatyki
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł  Dynamika wartości rynkowej 2009-2012 w proc.
1 Asseco Poland S.A. Rzeszów 4352 37
2 ComArch S.A. Kraków 660 44
3 IBM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 493 -12
4 GRUPA ONET.PL S.A. Kraków 488 8
5 Asseco Business Solution S.A. Lublin 317 55
6 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. Łódź 261 91
7 WASKO S.A. Gliwice 191 20
8 MICROSOFT Sp. z o.o. Warszawa 183 -16
9 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa 182 36
10 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. Warszawa 177 -9
11 Wirtualna Polska S.A. Gdańsk 169 41
12 ORACLE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 165 -20
13 ACCENTURE Sp. z o.o. Warszawa 145 -48
14 UMO Sp. z o.o. Zielonka 142 1135
15 INFOVIDE – MATRIX S.A. Warszawa 136 -18
16 Intel Technology Poland Sp. z o.o. Gdańsk 133 20
17 Mikronika Badawczo – Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki Poznań 131 121
18 Citibank International PLC Publiczna S.A. Oddział w Polsce Warszawa 129 128
19 FORCOM Sp. z o.o. Poznań 111 220
20 DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. Gdynia 103 0

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *