Branża telekomunikacyjna

Potęgi Biznesu 2012 telekomunikacji

Spośród 74 przedsiębiorstw telekomunikacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 17 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o. i  Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

 

Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2011
Zysk netto (w tys. zł) 3683
Kapitał własny (w tys. zł) 20933
Wartość księgowa (w tys. zł) 24616
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2012 9,23
C/Wk marzec 2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64026
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 32013

Spośród 74 przedsiębiorstw telekomunikacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 17 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o. i Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

 

Image

 

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

 

Potęgi Biznesu 2012 telekomunikacji
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł  Dynamika wartości rynkowej 2009-2012 w proc.
1 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa 17904 91
2 Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa 9225 -6
3 Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Warszawa 8224 -30
4 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. Warszawa 5961 -50
5 CYFROWY POLSAT S.A. Warszawa 2342 37
6 VECTRA S.A. Gdynia 561 -52
7 EXATEL S.A. Warszawa 538 60
8 Multimedia Polska S.A. Gdynia 499 -21
9 ERICPOL Sp. z o.o. Łódź 389 348
10 ATM S.A. Warszawa 246 37
11 Gtech Poland Sp. z o.o. Warszawa 203 2635
12 INTELIGO FINANCIAL SERVICES S.A. Warszawa 197 -4
13 Multimadia Polska Południe S.A. Gdynia 197 48
14 RS TV S.A. Radom 135 -1
15 MNI Telecom S.A. Radom 119 68
16 Home.pl S.A. Szczecin 111 76
17 EL-TEL NETWORKS S.A. Poznań 110 129

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *