Informacje

Dlaczego warto inwestować na Białorusi

Będąc najbliższym wschodnim sąsiadem Polski, Białoruś ma dobre doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z polskim biznesem w wielu branżach. Nie ulega wątpliwości, iż potencjał polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej jest znacznie większy.

 

 
Będąc najbliższym wschodnim sąsiadem Polski, Białoruś ma dobre doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z polskim biznesem w wielu branżach. W 2012 roku obrót handlowy między krajami osiągnął 2,2 mld. dolarów. Polska jest siódmym, co do wielkości partnerem handlowym Białorusi. W roku poprzednim polscy przedsiębiorcy zainwestowali w gospodarkę białoruską ponad 120 mln. dolarów. Nie ulega wątpliwości, iż potencjał polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej jest znacznie większy. W celu jego zapewnienia jego wzrostu, proponujemy Państwa uwadze 5 przyczyn, wyjaśniających, dlaczego warto jest biznesowi polskiemu inwestować w Białoruś.
 
1. Bezpośredni dostęp do rynku trzech krajów WPG (Białoruś, Rosja i Kazachstan)
 
Założenie biznesu na Białorusi pozwala firmom skutecznie obsługiwać najbardziej kompleksowe i szybko rozwijające się rynki Unii Europejskiej (500 mln. konsumentów), Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (280 mln. konsumentów).
Korzystne położenie geograficzne Białorusi, rozwinięty system logistyczny i produkcyjny kraju harmonicznie łączy się z jego członkostwem w szeregu stowarzyszeń integracyjnych. Przede wszystkim, należy wymienić Unię Celną i Wspólną Przestrzeń Gospodarczą Rosji, Białorusi i Kazachstanu (WPG).
Wszystkie te czynniki tworzą unikalną szansę dla firm, chcących zapewnić sobie dynamiczny rozwój w regionie Eurazjatyckim.
Obecnie firmy, które inwestują na Białorusi, otrzymują dostęp do
170 mln. rynku trzech państw WPG.
A to oznacza:
• Wspólny obszar celny Białorusi z Rosją, i Kazachstanem oraz jednolita taryfa celna;
• Równe warunki gospodarcze (w tym kosztów głównych zasobów energetycznych);
• Jednolite wymogi techniczne, wspólne normy sanitarne, weterynaryjne i fitosanitarne;
• Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników;
• Zwolnienie z opłat celnych dla urządzeń przemysłowych, surowców i materiałów importowanych do realizacji projektów inwestycyjnych.
 
 
2. Przyjazny klimat inwestycyjny oraz preferencje podatkowe
 
Na Białorusi istnieje wiele preferencji dla firm zagranicznych, miedzy innymi w zakresie opodatkowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o specjalne preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sześciu wolnych strefach ekonomicznych (0% – podatek dochodowy w ciągu 5 lat; 10% – VAT), w High-Tech Parku (0% – podatek dochodowy w ciągu 15 lat; 0% – VAT). Zagraniczne firmy mogą również korzystać z dodatkowych preferencji, jeśli lokują swój biznes w małych i średnich miastach na Białorusi (0% – podatek dochodowy w ciągu 7 lat; 0% – VAT w ciągu 5 lat).
Białoruś dba o stworzenie otwartych i korzystnych warunków prowadzenia biznesu na swoim terytorium. Obecnie jest ona w światowej czołówce, jeśli chodzi o odpowiednie kształtowanie ustawodawstwa, co potwierdzają badania Banku Światowego «Doing Business» (DB). W porównaniu do 2011 r. Białoruś umocniła się w rankingu «DB» o 33 punkty. W rezultacie, według wskaźnika określającego warunki prowadzenia biznesu, kraj uplasował się na 58 miejscu wśród 183 państw, przy tym znacznie wyprzedzając Rosję i Ukrainę.
W takich wskaźnikach, jak «Rejestracja nieruchomości»
(3 miejsce) i «Zakładanie działalności gospodarczej», czyli rejestracja przedsiębiorstw (9 miejsce) Białoruś prezentuje się jako jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów nie tylko w regionie, ale także na świecie.
 
3. Rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna
 
Białoruś posiada dość bobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową i logistyczną – rozgałęzioną sieć transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Autostrady, biegnące przez kraj tworzą zasadniczy element europejskiego systemu transportowego. Rocznie przez Białoruś przepływa ponad 100 mln. ton towarów europejskich, z czego około 90% – między Rosją a UE. Jednak potencjał tranzytowy Białorusi nie jest do końca zrealizowany – szacuje się, że białoruskie korytarze transportowe są wykorzystywane na 25-40% od ich realnej możliwości.
W ten sposób Białoruś tworzy najlepsze połączenie między krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (przede wszystkim Rosją) i Unii Europejskiej, co staje się bardzo korzystnym czynnikiem dla polskich firm w przypadku założenia na terytorium Białorusi swoich przedstawicielstw lub oddziałów produkcyjnych, logistycznych i handlowych.
 
4. Szerokie możliwości prywatyzacyjne
 
Białoruś oferuje zagranicznym firmom wyjątkową okazję do przyspieszenia rozwoju biznesu związanego z aktywizacją procesu prywatyzacyjnego w kraju.
Dzisiaj do sektora państwowego należy około 70% produkcji przemysłowej. W przeciwieństwie do Rosji oraz innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Europy Wschodniej, Białoruś zachowała największe krajowe przedsiębiorstwa we własności państwowej, to pozwoliło im, korzystając ze wsparcia, znacząco zwiększyć swój potencjał produkcyjny i zachować międzynarodową konkurencyjność.
 
5. Wysoko wykwalifikowana i niedroga siła robocza
 
Na Białorusi mieszkają jedni z najbardziej wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i pracowitych ludzi na świecie. Ponad 90% mieszkańców ma wyższe lub średnie wykształcenie. Dobrze zorganizowany system szkolenia, a także wysoki poziom rozwoju przemysłu i usług pozwalają białoruskim specjalistom na skuteczną pracę we wszystkich branżach gospodarki – od odzieżowej i rolnictwa do biotechnologii i programowania.

źródło: http://poland.mfa.gov.by/pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *