4Pomorskie

Osiągnięcia i plany Romana Dawidowskiego, członka Klubu Nowoczesnego Biznesu

Image"W najbliższym okresie  najważniejszym  zadaniem jest dostosowanie się banku do wymogów  unijnych dyrektyw CARD IV i aktywne uczestniczenie w budowie IPS ",  mówi Roman Dawidowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.

Roman Dawidowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach
Nasz bank  ma się dobrze. Jego pozycja  jest stabilna. W latach 2000 – 2013 osiągał bardzo dobre wyniki finansowe. Świadczy o tom pozycja banku  w wielu  rankingach w ostatnich latach.
Bank sierakowicki  awansował dzięki swoim wynikom  w rankingu banków spółdzielczych w Polsce publikowanym w dzienniku „Rzeczpospolita” za rok 2012 na 86 miejsce na  571 działających w Polsce banków spółdzielczych. Suma bilansowa wzrosła do ponad 200 mln zł, wynik finansowy brutto w biegłym roku naszego banku wyniósł 3,191  mln zł, a na koniec sierpnia  tego roku  wyniósł prawie 2 mln zł.
W roku  2013 wyniki banku stale wzrastają dając mu mocna pozycję na rynku lokalnym.
 
Image 
 
 
Działalność Banku Spółdzielczego w Sierakowicach w roku 2012 oceniona została pozytywnie z punktu widzenia jego osiągnięć. Pomimo niesprzyjających warunków rozwoju gospodarczego jak również nasilającego się otoczenia konkurencyjnego bank osiąga dobre rezultaty w prowadzonej działalności. Dowodem na to są otrzymane przez bank w  roku 2012 wyróżnienia:
–  prestiżowe wyróżnienie „Gazety Bankowej”  tytułem Najlepszy Bank Roku 2012 w kategorii  Banki  Spółdzielcze .
–   w rankingu banków spółdzielczych prowadzonym przez  Krajowy Związek Banków
     Spółdzielczych nasz bank zajął pierwsze miejsce w kategorii "Najlepszy  Bank Spółdzielczy w  Polsce" wśród banków o sumie bilansowej do kwoty 200 mln zł.
–   Bank  nasz zajął II miejsce w  rankingu banków spółdzielczych prowadzonym
    przez  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wśród banków o sumie bilansowej do
    kwoty 200 mln zł pod nazwą” Bank Spółdzielczy Wiarygodny Doradca Finansowy”,
–   w minionym roku, spośród 207 banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w kategorii banków o sumie bilansowej do 200 min zł, za wyniki ekonomiczne i gospodarcze w 2011 r. bank zajął IV miejsce i został wyróżniony tytułem "Zloty Bank SGB" oraz otrzymał nagrodę  – wyjazd szkoleniowy,
–  w czerwcu 2012 r. Bank otrzymał tytuł HIT Rubinowy 2012  za  działania  na rzecz rozwoju nowoczesnej spółdzielczości oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
Zadania na najbliższy okres  to utrzymanie  działalności banku na odpowiednio dobrym poziomie przez  dbanie o przyrosty  parametrów w zakresie  wzrostu oszczędności , zwiększenie liczby udzielanych  kredytów i nie poddanie się  coraz bardziej widocznemu kryzysowi  ekonomicznemu w gospodarce. Strategicznym celem jest utrzyma¬nie dobrej pozycji BS na rynku lokalnym. Jednak dobrze wiemy, jak ważny jest rozwój, dlatego stale doskonalimy jakość obsługi przez rozszerzanie i ulepszanie oferty produktów i usług. Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych klientów to cechy, jakie uznajemy w BS za ważne zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Natomiast w najbliższym okresie  najważniejszym  zadaniem jest dostosowanie się banku do wymogów  unijnych dyrektyw CARD IV i aktywne uczestniczenie w budowie IPS – to jest budowie  wspólnego bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *