Artykuły

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

3 października 2013 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie po raz trzeci wręczone zostały nagrody dla Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej, których fundatorem jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Inicjatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Ideą konkursu jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukces komercyjny, ale wypracowane zyski przeznaczają na cele społeczne, zgodne z ich misją. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i kościelne, jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

 

Tegorocznym laureatem konkursu została Spółdzielnia Socjalna "OPOKA".

Spółdzielnia Socjalna "Opoka" powstała w 2009 roku jako pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce, którą założyły dwa podmioty prawne: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz" z Kolbarku i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy. Jest również pierwszą spółdzielnią w Polsce prowadzącą Zakład Aktywności Zawodowej, którego pracownicy przygotowują dania do Restauracji "Opoka" w Kluczach. Główny profil działalności to usługi cateringowe i gastronomiczne, ale spółdzielnia świadczy też usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz usługi szkoleniowe i budowlane. "Opoka" jest organizatorem imprez okolicznościowych i biznesowych, a także wielu wizyt studyjnych z całego kraju, gdzie pokazuje "dobre praktyki" w dziedzinie ekonomii społecznej i wsparcia osób wykluczonych.

 

Wyróżnienia w kategorii głównej otrzymali: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych –
I wyróżnienie oraz II wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Społeczne "OGNISKO" Sp. z o.o.

Po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii Debiut Roku.

Laureatem w tej kategorii została Spółdzielnia Socjalna "SERCE POGÓRZA".

I wyróżnienie trafiło do Spółdzielni Socjalnej "WIATR WODA", zaś II wyróżnienie – do Spółdzielni Socjalnej "SPRING".

W kategoriach jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce oraz przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce zwycięzcami zostali odpowiednio: GMINA RACIECHOWICE oraz SCANDIA COSMETICS S.A.

Nagroda publiczności przyznana w plebiscycie Dziennika Polskiego trafiła do Spółdzielni Socjalnej "WIATR WODA".

Nagrody laureatom wręczali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Sekretarz Województwa Małopolskiego – Agata Błahuciak, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztof Więckiewicz, posłowie Joanna Bobowska, Elżbieta Achinger i Józef Lassota oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska.

– Bank Spółdzielczy w Limanowej prowadzi swą działalność w sposób nieprzerwany od 1877. U podstaw działania naszej instytucji leży właśnie ekonomia społeczna. Pragniemy wspierać podmioty, które podjęły niewątpliwie trudną drogę, na której korzyści są trudno mierzalne. Życzymy im, aby mogły w przyszłości poszczycić się taką tradycją – powiedział podczas Gali Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej za PR News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *