Łódzkie

Konkurencyjne koszty prowadzenia biznesu

 „Inwestorzy doceniają potencjał naszego miasta. Położenie w centrum Polski  na skrzyżowaniu  największych autostrad i dróg ekspresowych. W maju 2013 r. zostało uruchomione połączenie kolejowe między regionem Changdu w Chinach a Łodzią, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem”, mówi Hanna Zdanowska,  prezydent Łodzi.

 

Hanna Zdanowska,  prezydent Łodzi:

Urząd Miasta Łodzi aktywnie wspiera przedsiębiorców przez działania realizowane przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. Wszystkie one mają na celu stymulowanie wzrostu postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie nowo powstających podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.  Z realizowanych działań, rocznie korzysta ponad 3 tysiące osób, co stanowi 50 proc. podmiotów  gospodarczych rocznie rejestrowanych w urzędzie. 

 
 
 
 
 
Od ponad siedmiu lat w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy działa punkt konsultacyjny pod nazwą Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości, w którym konsultanci udzielają porad w zakresie pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy, zasad podlegania ubezpieczeniem, wyboru form rozliczania podatkowego, warunków lokalowych (sanitarno-technicznych), prawa pracy, prawa spółek handlowych. Inicjatywa ta realizowana we współpracy z Izbą Skarbową , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  Powiatową Stacją Sanitarno  – Epidemiologiczną , Okręgowym Inspektoratem Pracy,  Urzędem Statystycznym, Powiatowym Urzędem Pracy, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, Kancelarią Prawną Inkaso WEC S.A.
Kolejna propozycja dla przedsiębiorców to System Doradztwa i Szkoleń polegający na bezpłatnych szkoleniach obejmujących  m.in.  zakładania i prowadzenia firmy, tworzenia i zastosowania biznesplanu, marketingu lub promocji. W ramach SDS można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów z firm współpracujących z urzędem.  Z inicjatywy korzysta osiemset osób rocznie .
Urząd Miasta Łodzi prowadzi także informacyjny portal internetowy (www.lop.uml.lodz.pl) oferujący dostęp do informacji w zakresie  procedur rejestracji firmy, aktualnych źródeł finansowania działalności, organizowanych konferencji, konkursach, a także przekazywanie bieżących informacji  adresowanych do przedsiębiorców. 
Dla młodych i przedsiębiorczych organizowany jest natomiast konkurs na najlepszy biznesplan „Młodzi w Łodzi – Mam pomysł na biznes”. Celem konkursu jest wyróżnienie i wsparcie realizacji najlepszych biznesplanów przyszłych i obecnie funkcjonujących młodych łódzkich przedsiębiorców. Na uczestników biorących udział w konkursie czekają  bezpłatne szkolenia oraz doradztwo indywidualne, a najlepsi otrzymują atrakcyjne  nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz Partnerów Konkursu, których przybywa z każdą kolejną organizowaną edycją. W V edycji wspierało nas 16 firm. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.mlodziwlodzi.pl.
Spośród nagrodzonych projektów ponad 60 proc.  jest realizowanych.  W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 200 uczestników.
Gwarancją sukcesu prowadzenia działalności w mieście są zachęty inwestycyjne, wśród których należy wymienić konkurencyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej czy wsparcie ze strony władz lokalnych. 
Należy zauważyć, że intensywność pomocy publicznej w Łodzi jest wyższa niż w innych dużych miastach i kształtuje się na poziomie 50 proc.  dla dużych przedsiębiorstw (do końca roku 2013). Miasto oferuje także zwolnienie od podatku od osób prawnych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE), pakiet zwolnień od podatku od nieruchomości (5 miejskich programów pomocowych), zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie szkoleń dla pracowników m.in. w zakresie nauki niszowych języków obcych.
Konkurencyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, jak również  niskie ceny wynajęcia powierzchni biurowej klasy A, wahające się od 11 do13.5 EUR/mkw. to jedne z zachęt oferowanych dla firm z sektora BPO.
 
Ponadto programy edukacyjne uczelni państwowych (Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej) realizowane są przy współpracy z biznesem. Tylko na łódzkich uczelniach realizowany jest unikalny program „Młodzi w Łodzi – językowzięci”, którego celem jest kształcenie młodzieży w zakresie języków rzadkich, zwłaszcza skandynawskich, najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców z branży BPO/IT.
Jedynie w Łodzi oferowane są  studia na kierunku „lingwistyka dla biznesu”. Prowadzone przez Uniwersytet Łódzki są odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Program studiów jest  dostosowany do potrzeb łódzkich przedsiębiorców, i przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w łódzkich firmach.
Firmy doceniają Łódź jako ośrodek akademicki. Przekłada się to na zainteresowanie miastem wśród firm poszukujących lokalizacji dla swoich centrów Badań i Rozwoju. Przykładem mogą być Centra BiR firm produkcyjnych, wśród nich BSH. Z doświadczenia i wiedzy łódzkiej kadry naukowej korzystają także firmy Samsung oraz Bank Citi Handlowy.
Łódzcy inwestorzy doceniają potencjał inwestycyjny naszego miasta. Położenie w centrum Polski  na skrzyżowaniu  największych autostrad A1 (Morze Bałtyckie – Rzym) i A2 (Berlin – Moskwa) oraz dróg ekspresowych powoduje, że oprócz branży BPO/IT w Łodzi rozwija się sektor  logistyki i produkcji AGD. W maju 2013 roku zostało uruchomione połączenie kolejowe między regionem Changdu w Chinach a Łodzią.  Zainteresowanie szybkim pociągiem towarowym między Chinami a Łodzią jest ogromne. Już niebawem będzie jeździł nie raz – jak planowano – ale trzy razy w tygodniu. Przejechanie 10 tys. km zajmuje mu 14 dni. 
Dynamicznie rozwijającym się obszarem jest także branża produkcyjna. Co za tym idzie wielu pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na stanowiska inżynieryjne. Szczególnie poszukiwani są Inżynierowie Procesu, Inżynierowie ds. Projektów, Inżynierowie specjalizujący się  w zakresie Lean Manufacturing a także Mechanicy oraz Automatycy. 
 
Wykorzystując potencjał inwestycyjny miasta tworzone są nowe miejsca pracy także w sektorze przemysłów kreatywnych. Wśród tych należy wymienić sektor produkcji gier komputerowych.
Potwierdzeniem sprzyjającego klimatu biznesowego są opinie łódzkich przedsiębiorców, którzy współpracują z miastem za pośrednictwem Biura Obsługi Inwestora. Jest ono kluczowym partnerem publicznym, wspierającym strategicznych inwestorów na terenie Łodzi, przez współpracę z administracją publiczną wszystkich szczebli, w tym z Polska Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ościennymi gminami, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, urzędami pracy, a także uczelniami wyższymi, deweloperami i agencjami doradztwa zawodowego i zapewnia pełną obsługę każdego inwestora. Zadaniem opiekuna, wspomaganego przez urzędników najwyższego szczebla w Urzędzie Miasta Łodzi, jest nie tylko proaktywne pozyskiwanie oraz obsługa inwestorów, ale także pomoc na każdym etapie dalszej działalności firmy.
 
 
Miasto Łódź zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *