Zachodniopomorskie

Interesująca oferta terenów przemysłowych

"Na początku 2013 r.  podjęliśmy działania mające na celu stworzenie w Stargardzie klastra przemysłowego, który wykorzystywałby potencjał płynący z obecności w mieście dużych zakładów produkcyjnych, przez stworzenie platformy dla ich współpracy z małymi, lokalnymi firmami. Stargardzcy przedsiębiorcy są zainteresowani tego rodzaju współpracą", mówi Zdzisław Rygiel,  Sekretarz Miasta Stargard Szczeciński.


Zdzisław Rygiel, Sekretarz Miasta Stargard Szczeciński:Najważniejszym elementem decydującym o atrakcyjności Stargardu w oczach inwestorów jest interesująca oferta terenów przemysłowych. Skonstruowano ją w taki sposób, aby umożliwić realizację zarówno małych, średnich, jak i dużych projektów. Można mówić o dobrych kierunkach naszych działań, chociażby z powodu faktu zatrudnienia w firmach zlokalizowanych w obu parkach przemysłowych już  2500 osób.  Przewiduje się, że w perspektywie najbliższych lat utworzone będą kolejne miejsca pracy.
Małe i średnie firmy znajdują swoje miejsce w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Jego powierzchnia to 150 hektarów. Jest usytuowany w sąsiedztwie torów szlakowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne. Bocznica kolejowa znajduje się bezpośrednio w tym Parku Przemysłowym. Na jego terenie wciąż nie brakuje lokalizacji przygotowywanych dla nowych firm.
 
 
 
 
 
Duże inwestycje mogą być z powodzeniem realizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, o powierzchni 850 hektarów. W chwili obecnej pozostało tam jeszcze 600 hektarów przeznaczonych pod inwestycje. Nie można pominąć faktu, że dzięki inwestycjom komunalnym Park posiada dostęp do krajowej sieci dróg oraz do niezbędnej infrastruktury mediów. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej wybudowano prawie 7 km dróg, ponad 21 km kanalizacji sanitarnej, ponad 9,4 kilometra wodociągu oraz 1,5 km kanalizacji deszczowej. W sumie nakłady miasta na rozwój infrastruktury Parku wyniosły ponad 79 mln zł. Wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ponad 33,6 mln zł.
Można powiedzieć, że nasi inwestorzy otrzymują w pełni gotowe do rozpoczęcia budowy, uzbrojone działki.
Bez wątpienia bardzo duże znaczenie ma doskonała obsługa inwestycyjna, którą zapewniają jednostki zaangażowane w proces inwestycyjny. Jedną z nich jest Stargardzka Agencja Rozwoju Rynku Lokalnego, która prężnie działa. Zależało nam także, żeby zbudować w Urzędzie Miejskim sprawnie działająca komórkę odpowiedzialną za pozyskiwanie nowych inwestycji i obsługę inwestorów. Dziś – po latach doświadczeń – wiemy już, że Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego spełnia te funkcje. Jest to możliwe dzięki zmotywowanemu i zorientowanemu na sukces zespołowi, przygotowanemu do współpracy z reprezentantami polskich i zagranicznych inwestorów. Pracownicy Biura zapewniają wsparcie m.in. w zakresie wyszukania odpowiednio zlokalizowanej działki o charakterystyce odpowiadającej indywidualnym wymaganiom inwestora. Pomagają także w kontaktach z wydziałami Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Wszystko po to, by zapewnić możliwie najkrótsze terminy konieczne do ich wydania. W razie potrzeby ułatwiają także kontakty z innymi instytucjami, wydającymi pozwolenia i decyzje, zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Powyższe działania mają na celu zapewnienie inwestorowi obsługi typu one-stop-shop przez ograniczenie liczby instytucji, z którymi musi się kontaktować.
Miasto przygotowało niezbędne plany zagospodarowania przestrzennego oraz system zachęt inwestycyjnych. Współpracujemy także z partnerami, niezbędnymi w procesie pozyskiwania inwestycji. Wśród nich można wymienić Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. To także przynosi konkretne korzyści. Dzięki programowi pomocy regionalnej i współpracy z PSSE przedsiębiorcy lokujący projekty inwestycyjne na terenie Stargardu mogą liczyć na korzystne zwolnienia podatkowe.
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie oferuje pracodawcom możliwość skorzystania z instrumentów rynku pracy, zapewniających  korzystne warunki zatrudnienia i szkolenia pracowników. Każdy potencjalny inwestor otrzymuje indywidualne wsparcie w kontaktach z lokalnymi instytucjami oraz wiele innych ułatwień.
    Na początku 2013 r.  podjęliśmy działania mające na celu stworzenie w Stargardzie klastra przemysłowego, który wykorzystywałby potencjał płynący z obecności w mieście dużych zakładów produkcyjnych, przez stworzenie platformy dla ich współpracy z małymi, lokalnymi firmami. Stargardzcy przedsiębiorcy są zainteresowani tego rodzaju współpracą.
Jestem przekonany, że nasze miasto jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Wystarczy spojrzeć chociażby na dostępność kadr, otoczenie, sąsiedztwo stolicy regionu, z którą Stargard tworzy wspólną metropolię oraz na przychylność i zrozumienie instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Wszystko to obrazujemy podczas bezpośrednich spotkań z inwestorami. Ja i moi współpracownicy, mamy świadomość, że naszym podstawowym zadaniem jest przekonanie potencjalnego inwestora, że oferowane warunki pod inwestycje mają po prostu pokrycie w faktach. Do każdego inwestora należy podchodzić indywidualnie, ale przede wszystkim uczciwie. Inwestor musi mieć przekonanie, że jego parterami są osoby, które wiedzą o czym mówią i nie składają obietnic bez pokrycia. U nas właśnie tak się to odbywa.

Stargard Szczeciński został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *