Wielkopolskie

Atrakcyjność inwestycyjna Poznania

„Poznań to jedno z najważniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc dla centrów BPO/SSC w Polsce. Młode, przedsiębiorcze i dobrze wykształcone społeczeństwo, władające wieloma językami, bardzo dobre połączenia ze światem oraz bogata oferta powierzchni biurowych, składają się na doskonały klimat inwestycyjny nowoczesnego miasta stojącego biznesem i wiedzą”,  mówi Marcin Jędrzejczak z Biura Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Poznania.

 

Marcin Jędrzejczak z Biura Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Poznania:

Poznań to jedno z najważniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc dla centrów BPO/SSC w Polsce. Młode, przedsiębiorcze i dobrze wykształcone społeczeństwo, władające wieloma językami, bardzo dobre połączenia ze światem oraz bogata oferta powierzchni biurowych, składają się na doskonały klimat inwestycyjny nowoczesnego miasta stojącego biznesem i wiedzą.

To wszystko znajduje potwierdzenie w coraz większej liczbie inwestorów, przychodzących do Poznania oraz wyjątkowemu w skali Polski rozwojowi przedsiębiorstw już obecnych w mieście (10 firm rozszerzyło swoją działalność produkcyjną o centra BPO/SSC lub R&D). Nie bez znaczenia jest też fakt, że w prestiżowym raporcie „Global Business Services Executive Insight” opracowanym przez The Hacket Group, Poznań jest wymieniony wśród miast, stwarzających najlepsze warunki do tworzenia centrów, charakteryzujących się dużą aktywnością w działaniach wspierających inwestorów, czy korzystnymi kosztami prowadzenia działalności.
 
 
 
 
 
Poznań tak jak kilka innych miast Polski wziął udział w wyścigu o UEFA EURO 2012™, stając się jednym z gospodarzy turnieju. Oprócz emocji związanych z widowiskiem sportowym i ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, miasto zyskało całkowicie nową infrastrukturę komunikacyjną, która teraz zaczyna procentować. Przebudowa kluczowych ulic, nowe trasy tramwajowe, połączenia z autostradą, skutecznie wpływają na jakość
i szybkość poruszania się po mieście. Nie można zapomnieć także o bezpośrednim połączeniu
z Berlinem poprzez autostradę A2 oraz dwukrotnym powiększeniu portu lotniczego, który stale rozwija swoją siatkę połączeń. Dzięki tym zmianom Poznań stał się jeszcze przyjaźniejszym oknem na świat.

Dzięki akademickiemu charakterowi miasta, inwestorzy na wyciągnięcie ręki mają dostęp do dobrze wykształconej w wielu dziedzinach kadry młodych ludzi, posługujących się językami obcymi. 130 000 studentów oraz 40 000 absolwentów rocznie to bardzo dobry wynik na tle innych miast. Wyjątkową wartościąjest największy w Polsce odsetek osób w wieku 25-34 lat (19,6 proc), ponadprzeciętna znajomość języków obcych, wywodząca się z możliwości studiowania na filologiach języków takich jak angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski, ale także i języków skandynawskich, swahili czy tajskiego. Tak przygotowane osoby stanowią bardzo dobrą bazę zasobów ludzkich dla centrów BPO/SSC. Pracodawcy z tego sektora stają się coraz atrakcyjniejsi dla mieszkańców Poznania dzięki licznym akcjom realizowanym we współpracy z Urzędem Miasta. Kampanie i wydarzenia promocyjne, takie jak „Tydzień BPO” i „Poznań przyciąga najlepszych”, kierowane do studentów, ale także do uczniów szkół średnich, mają za zadanie informować
i zachęcać do odbycia praktyk, a później do wybrania ścieżki zawodowej w sektorze BPO/SSC. Rozpoczęty w 2012 roku cykl eventów „WorkGate” ma stanowić platformę pomiędzy firmami z sektora usług nowoczesnych poszukującymi wartościowych pracowników, a studentami wchodzącymi na rynek pracy. W pierwszej edycji warsztatów dla studentów organizowanych z inicjatywy Miasta Poznania, przy silnym wsparciu i zaangażowaniu poznańskich centrów BPO/SSC, wzięło udział ponad 2000 osób z czego 450 uczestniczyło aktywnie w warsztatach. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, tworzy nam się obraz sprawnie działającego rynku opartego na współpracy biznesu z nauką.

W Poznaniu biznes jest prowadzony w sposób wyjątkowy. Śmiałe hasło, które znajduje pokrycie w rzeczywistości. Specjalnie powołane do tego celu Biuro Obsługi Inwestorów, prowadzi wiele działań składających się na kompleksową obsługę potencjalnego inwestora. Trzech dedykowanych pilotów inwestycyjnych zapewnia m. in. dostarczenie informacji, organizację spotkań, wsparcie w kontaktach z władzami miasta, uczelni czy obecnymi w mieście inwestorami, a także promocję projektu. Inwestorzy mogą liczyć na pomoc również  po uruchomieniu centrum usług nowoczesnych w Poznaniu. Prężnie rozwijający się, ale jeszcze nie nasycony sektor BPO/SSC w Poznaniu powoduje, że każdy inwestor jest traktowany indywidualnie i z należytą uwagą. Warunki inwestycyjne, zasoby ludzkie, panujące trendy, koszty biznesu i powierzchni biurowej. Informacje te są niezbędne do podjęcia jak najbardziej trafnej decyzji. Oprócz danych inwestor otrzymuje opiekę merytoryczną pilota inwestycyjnego odpowiedzialnego za organizację spotkania z władzami miasta, poznańskimi uczelniami, firmami rekrutacyjnymi lub inwestorami obecnymi już w Poznaniu. Przygotowanie oferty nowoczesnych powierzchni biurowych jest równie ważnym elementem, gdyż centra często różnią się profilem i w związku z tym potrzebami. Po decyzji inwestora o otwarciu centrum w Poznaniu, pilot przeprowadza inwestora przez proces uzyskiwania wszystkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Pilot pozostaje w stałym kontakcie z inwestorem, reagując na sugestie oraz nowe inicjatywy.

Oprócz działań, które można uznać za standardowe podczas współpracy z inwestorami, Biuro Obsługi Inwestorów jest otwarte na nowe inicjatywy. Szczególnie jest to widoczne w procesie implementacji projektu oraz we współpracy z działającymi już centrami. Oto kilka  przykładów wsparcia inwestorów. Udostępnienie sal konferencyjnych Urzędu Miasta podczas procesu rekrutacji oraz szkoleń. Promocja procesu rekrutacji na uczelniach, w przestrzeni miejskiej, mediach. Zmiana nazwy przystanku na prośbę inwestora. Pomoc w uzyskaniu statusu specjalnej strefy ekonomicznej na terenie, na którym inwestor zrealizował swój projekt.

Bardzo ważna z punktu widzenia potencjalnego inwestora jest znajomość rynku usług nowoczesnych wśród absolwentów uczelni wyższych. Warto żeby wiedzieli oni, jakie procesy są realizowane w centrach, czy warto jest tam pracować i wiązać przyszłość z tą ścieżką kariery.

 
Poznań został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *