Artykuły

Konwent Marszałków Województw RP

Image

W dniach 6-7 lutego 2014 r.  w Kielcach obradował Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarzy regionów, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych oraz ludzi świata nauki i biznesu powitał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

 
Główną tematyką poruszaną podczas konwentu były instrumenty wsparcia przedsiębiorczości ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, nowe podejście do wsparcia innowacyjności oraz działania sektora bankowego na rzecz rozwoju regionalnego.

W obradach konwentu udział wzięli m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kmysz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska, Wiceminister Finansów Wojciech Kowalczyk, Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski oraz Ambasador RP przy Unii Europejskiej, Marek Prawda.

Ważnym punktem obrad merytorycznych Konwentu Marszałków Województw w czasie pierwszego dnia obradbyła rola sektora bankowego na rzecz rozwoju regionalnego. Prelegenci mówili m.in. o zintegrowanej koncepcji instrumentów finansowych w ramach RPO oraz lokalnych bankach w regionach w perspektywie RPO 2014-2020.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich przedstawił Konwentowi Marszałków stanowisko środowiska bankowego w sprawie włączenia banków komercyjnych i spółdzielczych do systemu dystrybucji środków finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Model dystrybucji środków unijnych – podkreślił Prezes ZBP – powinien uwzględniać dominującą rolą systemu zwrotnego, a optymalny model zaangażowania banków w systemie dystrybucji środków unijnych powinien być zbliżony do modelu kredytu technologicznego. Niezbędna będzie również poprawa spójności, przejrzystości i stabilności systemu dystrybucji środków unijnych oraz zapewnienie jednoznaczności w interpretacji przepisów w zakresie pomocy publicznej. Sektor bankowy odgrywa zasadniczą rolę, obejmując 70% rynku finansowego – trudno mówić o  społecznej gospodarce rynkowej w Polsce, jeśli nie ma w niej dobrze rozwiniętych i efektywnie funkcjonujących instytucji poręczeniowo – gwarancyjnych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zintegrowaną koncepcję instrumentów finansowych w ramach RPO przedstawił Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk. – Chcielibyśmy stworzyć coś, co skutecznie zastąpi program de minimis, który jest zaplanowany do końca 2015 roku i finansowany ze Skarbu Państwa. Warto zastanowić się, jakimi instrumentami finansowymi kontynuować rozwój gospodarczy – mówił Dariusz Kacprzyk.

Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości Tomasz Mirończuk omawiał kwestię lokalnych banków w regionach w perspektywie RPO 2014-2020. – Banki Spółdzielcze w ostatnich kilkunastu latach udowodniły, że są dobrze przygotowane do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw i robią to dobrze. Wielkie korporacje wycofały się z tego, ale nie banki spółdzielcze. Banki te łatwiej się dostosowują, są bardziej elastyczne dla przedsiębiorców – mówił Tomasz Mirończuk.

Ważną rolę banków spółdzielczych w województwie świętokrzyskim podkreślał również Stanisław Matejkiewicz, Członek Prezydium Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających – Prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Obrady w tej części zakończyło wystąpienie Alfreda Domagalskiego, Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej zwracające uwagę na ważną rolę spółdzielczości jako partnera dla samorządu w rozwoju regionu.

 

źródło: www.zbp.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *