Wielkopolskie

Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom

Konsekwentne działania w stosunku do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przynoszą wymierne rezultaty. W ostatnim czasie Wągrowiec sprzedał ponad 20 h teren inwestycyjny przy obwodnicy miasta, na którym już wkrótce powstanie nowoczesny zakład produkujący meble tapicerowane, planujący zatrudnienie 1200 osób”, mówi Stanisław Wilczyński, burmistrz Wągrowca.

 

Stanisław Wilczyński, burmistrz Wągrowca:

Bardzo cieszy nas fakt, że Wągrowiec znalazł się wśród Samorządów Przyjaznych Biznesowi. To z pewnością zasługa nie tylko wągrowieckiego samorządu, ale przede wszystkim blisko 3000 lokalnych firm, w tym kilkudziesięciu z kapitałem zagranicznym, które doceniają przychylny klimat i dobrze przygotowaną infrastrukturę w mieście, dynamicznie rozwijają swoją działalność gospodarczą w Wągrowcu pomimo trudności wynikających z panującego od wielu lat kryzysu.

 
 
 
 
W naszych codziennych kontaktach z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami staramy się możliwie jak najmocniej wesprzeć ich działania. Nasz zrównoważony rozwój zakłada pomoc i wsparcie nie tylko branż produkcyjnych, ale także usługowych, które świetnie uzupełniają ofertę Wągrowca skierowaną do ludzi biznesu. Dzięki temu Wągrowiec posiada dobrze rozwiniętą sieć instytucji otoczenia biznesu i bazę noclegową, w skład której wchodzą m.in. hotele o standardzie 4 i 3 gwiazdek.
    Istotnym elementem współpracy wągrowieckiego samorządu z przedsiębiorcami i inwestorami jest przejrzystość i przewidywalność. Swoje działania rozwojowe, w tym politykę inwestycyjną, Wągrowiec prowadzi w oparciu o „Strategię Rozwoju miasta Wągrowca do 2020”, która zakłada zrównoważony rozwój miasta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Realizacją tej strategii w obszarze inwestycyjnym jest „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wągrowca”, który jest planem kroczącym, corocznie aktualizowanym i otwartym, co oznacza możliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych oraz harmonogramu  inwestycyjnego. Czystość i przejrzystość działań przejawia się m.in. jasno określonymi procedurami opisanymi  w specjalnych kartach procedur, które dostępne są na stronie BOM (Biuro Obsługi Mieszkańca) – http://bom.wokiss.pl/wagrowiecm.
Specjalnie na potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą w Wągrowcu oraz inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej inwestycji w naszym mieście, powstał odrębny dział „Dla inwestorów” na Oficjalnej Stronie Miasta Wągrowca. Wszyscy zainteresowani znajdą tam, oprócz bieżących informacji gospodarczych z miasta, również szczegółową ofertę inwestycyjną, plany zagospodarowania przestrzennego oraz niezbędne informacje statystyczne.
Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom. W południowej części miasta – przy obwodnicy –  zlokalizowanych jest kilkadziesiąt terenów przeznaczone pod inwestycje. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni większości terenów o działki przylegające do nich, a położone na terenie Gminy Wągrowiec. Dzięki takiemu działaniu, na potencjalnych inwestorów czekają działki o powierzchni nawet 90 ha. Jeden z terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe znalazł się wśród 8 najlepszych terenów w Wielkopolsce w 2012 roku.
Miasto posiada zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 28 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar ponad 400 ha.

Miasto udziela daleko idącej pomocy inwestorowi w przygotowaniu inwestycji. Pomagamy skompletować dokumenty, uzyskać pozwolenie na budowę, ułatwić kontakt z bankami i innymi urzędami lub instytucjami. W szczególnych przypadkach do dyspozycji inwestora – w celu możliwie jak najlepszego i najszybszego przygotowania inwestycji – zostaje oddelegowany merytoryczny pracownik Urzędu.
Konsekwentne działania w stosunku do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów przynoszą wymierne rezultaty. W ostatnim czasie Wągrowiec sprzedał ponad 20 h teren inwestycyjny przy obwodnicy miasta, na którym już wkrótce powstanie nowoczesny zakład produkujący meble tapicerowane, planujący zatrudnienie 1200 osób.
Miasto Wągrowiec wyróżnia się pośród innych samorządów dużą aktywnością w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, która na wielu płaszczyznach wykracza poza granice miasta obejmując swym obszarem przyległe gminy i powiaty. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wągrowca i jakości prowadzących do miasta dróg jest jednym z naszych priorytetów, gdyż zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, jak duży ma to wpływ na prowadzenie biznesu.

Przejawem tej polityki jest m.in. inicjatywa władz Wągrowca, w wyniku której powołano do życia Stowarzyszenie Samorządowe „Komunikacja”. Stowarzyszenie zrzesza 16 miast i gmin (w tym miasto Poznań) oraz 2 powiaty z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. O skuteczności działań stowarzyszenia niech świadczy fakt zakończenia lub dobiegających właśnie końca modernizacji dróg wojewódzkich prowadzących do Wągrowca – nr 196 i 241, wraz z obwodnicą Murowanej Gośliny oraz zakończenia modernizacji linii kolejowej Poznań – Wągrowiec.

Wągrowiec  został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *