Mazowieckie

Gostynin to rzeczowy i fachowy partner

Kładę szczególny nacisk na wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach gmina nasza specjalizuje się w prowadzeniu inwestycji proekologicznych, a wszystko po to by budować swoją markę, jako gmina atrakcyjna turystycznie, mówi Włodzimierz Śniecikowski, Burmistrz Miasta Gostynina.

 
Włodzimierz Śniecikowski, Burmistrz Miasta Gostynina:

Gostynin jest stolicą pięknego zakątka Mazowsza – Ziemi Gostynińskiej. Położony jest w centralnej Polsce, liczy około 20 tys. mieszkańców. Miasto charakteryzuje się szybkim rozwojem gospodarczym. Działają tu firmy reprezentujące prawie wszystkie gałęzie gospodarki z przewagą handlu i branży budowlanej. Swoje przedstawicielstwa w naszym mieście mają przedsiębiorstwa, banki krajowe i zagraniczne. Prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstaje wiele nowych osiedli.

 
 
 
Będąc odpowiedzialnym za kreowanie polityki gospodarczej miasta kładę szczególny nacisk na wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach gmina nasza specjalizuje się w prowadzeniu inwestycji proekologicznych, a wszystko po to by budować swoją markę, jako gmina atrakcyjna turystycznie. Znakomicie poradziliśmy sobie z infrastrukturą komunalną w tym siecią wodociągową, gazową i  termomodernizacją.
Wszystkie moje działania proekologiczne są przemyślane i kompleksowe,  mają na celu nie tylko dbać o czyste środowisko,  ale też spowodować, że gmina będzie atrakcyjna dla turystów,  a szczególnie inwestorów.
Nasza gmina przez budowę dróg, dwóch obwodnic i niewielkiej odległości od autostrady stała się bardziej dostępna dla inwestorów z pobliskich aglomeracji – Płocka, Torunia czy Warszawy.
Wierzę, że w ten sposób miasto staje się bardziej atrakcyjne, dostępne i nowoczesne.
Dzięki proinwestycyjnemu nastawieniu lokalnego samorządu na terenie Miasta już funkcjonuje kilka prężnie rozwijających się spółek zatrudniających wielu mieszkańców miasta i okolic.
W ostatnim czasie zrealizowaliśmy projekt pn. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym przedsiębiorstwie Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem. Wydatek ten współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W wybudowanym centrum powstało 150 stanowisk o różnym standardzie  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o różnorodnym charakterze.
Gmina nasza ma uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, m.in. plan przy ul. Bagnistej, w którym duża część terenu przewidziana jest pod zabudowę usługową i sportowo-rekreacyjno-turystyczną. Są to tereny, które potencjalnie mogą być wykorzystane przez inwestorów na budowę obiektów handlowych, hotelarskich, gabinetów kosmetycznych.
Drugi z planów obejmuje tereny przyległe do nowo wybudowanej obwodnicy drogi krajowej nr 60 w Gostyninie. Z uwagi na to, że duża część terenu objętego tym planem przeznaczona jest pod usługi i graniczy bezpośrednio z obwodnicą to możliwe jest wykorzystanie tych terenów pod działalność logistyczną.
Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu czynimy starania, aby zachęcić kolejnych inwestorów, a szczególnie tych z kapitałem zagranicznym, aby  przez wiele ułatwień, w tym ulgi podatkowe dla spółek, tworzyć miejsca pracy i udzielać pomocy formalno-prawnej w procedurach administracyjnych. Swoimi działaniami chcemy być postrzegani jako rzeczowy i fachowy partner dla przyszłych inwestorów.

 
 
Gostynin  został wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *