1Mazowieckie

Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie Gepardem Biznesu 2014 i Efektywną Firmą 2014

ImagePolska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 34 proc., oraz tytuł Efektywna Firmą 2014, bo osiągnęła średnią stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 aż 9 proc.

 
 
Wyniki finansowe Polskiej Korporacji Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie
Rok 2012 2013
Zysk netto (w tys. zł)  1 477 1 760
Kapitał własny (w tys. zł)  4 108 4 444
Wartość księgowa (w tys. zł)  5585 6204
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w tys. zł)  16 370 18 038
Efektywność w proc.  9 10
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc.  19  
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 9  
Wskaźniki giełdowe    
C/Z marzec  2013 15,38  
C/Wk marzec  2013 1,25  
C/Z marzec  2014 17,70  
C/Wk marzec  2014 1,38  
     
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 22716  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 6981  
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł)  29698  
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 14849  
     
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 31152  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 8562  
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł)  39714  
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 19857  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.)  34  

 

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Sp. J. w Warszawie może już używać tytuły Gepard Biznesu 2014 i  Efektywna Firma 2014 i Mocna Firma Godna Zaufania 2014 bezterminowo.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Efektywna Firma 2014 przedsiębiorstwom, które miały średni stosunek zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 wyższy niż 5 proc.

W II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przedsiębiorstwom, które rozwijają się dynamicznie przy dużej efektywności i zdobyły jednocześnie tytuł Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014. 

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *