Konkurs

Regulamin VI edycji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2014

ImagePrawo do używania logo Bank Przyjazny Biznesowi 2014 może uzyskać bank, który zdobędzie  średnią 4 punkty na 6 możliwych z 5 ankiet, które wpłyną od jego klientów biznesowych na Konkurs Gepardy Biznesu 2014.

 

Regulamin VI edycji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2014   

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
2. Promowanie banków najbardziej przyjaznych biznesowi.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Promowanie Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
6. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.
7. Umożliwienie członkom Klubu Nowoczesnego Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi są Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma", Instytut Nowoczesnego Biznesu  i ULAN Sp. z o.o. z siedzibę w Markach koło Warszawy przy ul. Świerkowej 2 A.

IV. Kategorie Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

1. Bank spółdzielczy,
2. Bank komercyjny (w tym bank zrzeszający).

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy na Konkurs Gepardy Biznesu do Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma".
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi: 5.
5. Tytuł Bank Przyjazny Biznesowi 2014 przysługuje bankowi, który podmioty gospodarcze oceniły średnio przynajmniej na 4 punkty.

VI. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą do Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma" minimum 5 ankiet  je oceniających.

3. Banki, które chcą same przystąpić do konkursu, mogą uzyskać ankiety od organizatora konkursu drogą mejlową. Adres organizatora:

 

jerzy.krajewski@europejskafirma.pl.

VII. Nagrody w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Nagrodami w konkursie są tytuł promocyjny Bank Przyjazny Biznesowi 2014, dyplomy, statuetki i logo promocyjne Bank Przyjazny Biznesowi 2014.
2. Tytuł jest bezpłatne.
3. Szklana statuetka Tęcza Kart kosztuje 500 zł netto, logo – 300 zł netto, dyplom – 300 zł netto.

Image 

Szklana statuetka Tęcza Kart

 

4. Dyplom i statuetkę można otrzymać pocztą albo na Konferencji Nowoczesnego Biznesu. Logo wysyłane jest mejlem.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu  Bank Przyjazny Biznesowi ogłaszane są na konferencjach, w serwisach internetowych BusinesNow.pl,  „GepardyBiznesu.pl” i „Ibs.edu.pl”, w Magazynie Przedsiębiorców i Menedżerów "Europejska Firma" oraz na Konferencjach  Nowoczesnego Biznesu. 
2. O terminach i miejscach organizowania konferencji  decyduje prezes ULAN Sp. z o.o.
3. Udział w konferencjach  jest płatny.

IX. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazna Biznesowi ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o. .
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej na na stronach internetowych: www.ibs.edu.pl, www.businessnow.pl, www.gepardybiznesu.pl.

Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 16 maja 2014 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *