Małopolskie

EUROCENT zamierza działać w całej Polsce

Wierzymy, że kolejne lata wspólnej pracy zaowocują osiągnięciem satysfakcjonujących wyników i realizacją przyjętej strategii. Nasze plany na przyszłość skupiamy na dalszym rozwoju sprzedaży i objęciu zasięgiem działalności całego obszaru Polski, mówi Grzegorz Kolawa, Prezes Zarządu Eurocent SA w Krakowie.

 
Grzegorz Kolawa, Prezes Zarządu Eurocent SA w Krakowie:

EUROCENT SA to firma, która od 10 lat świadczy usługi finansowe przez udzielanie pożyczek gotówkowych osobom fizycznym. Choć początki były skromne w chwili obecnej obsługujemy klientów z 11 województw Polski za pośrednictwem 350 przedstawicieli finansowych. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, dlatego w portfelu naszych produktów znajdują się pożyczki zróżnicowane pod względem wartości i terminów spłat.

 
 
 
Od początku działalności stawialiśmy na progres i z każdym rokiem osiągaliśmy coraz lepsze wyniki. Rok 2013 był dla nas rokiem wyzwań i sukcesów. W lutym wprowadzono nasze papiery wartościowe do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na NewConnect. Status spółki publicznej i wypracowane wyniki finansowe zaowocowały zaufaniem inwestorów i pozwoliły na pozyskanie finansowania poprzez emisję dwóch serii obligacji. Środki uzyskane w ten sposób umożliwiły nam dalszy rozwój działalności i zwiększanie wartości sprzedaży. Dodatkowo we wrześniu 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu "Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent S.A., a partnerami biznesowymi" w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Odnotowane sukcesy są dla nas potwierdzeniem słuszności przyjętych założeń oraz motorem napędowym do dalszej pracy. Wszystkie osiągnięcia zawdzięczamy ciężkiej pracy naszych pracowników, którzy od podstaw budują wartość firmy i stanowią jej filar. Wierzymy, że kolejne lata wspólnej pracy zaowocują osiągnięciem satysfakcjonujących wyników i realizacją przyjętej strategii. Nasze plany na przyszłość skupiamy na dalszym rozwoju sprzedaży i objęciu zasięgiem działalności całego obszaru Polski.


Eurocent SA w Krakowie została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *