Małopolskie

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej dobrze radzi sobie w gospodarce rynkowej

Po zmianie systemu gospodarczego w 1989 roku Spółdzielnia utrzymała się na rynku produktów ogrodniczych województwa małopolskiego i zdobyła mocną, stabilną pozycję, chociaż wiele innych spółdzielni o większym potencjale technicznym, czy o większej liczbie członków, nie potrafiło sprostać nowym realiom, powiedział Władysław Wardęga, Prezes Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu.

 

Władysław Wardęga, Prezes Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu:

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej powstała w 1907 roku, więc ma już ponad stuletnią tradycję. Skupia 170 członków, w większości sadowników. Jest największą spółdzielnią ogrodniczą w kraju. Działalność Spółdzielni obejmuje przede wszystkim sprzedaż hurtową owoców i warzyw.

    Po zmianie systemu gospodarczego w 1989 roku Spółdzielnia utrzymała się na rynku produktów ogrodniczych województwa małopolskiego i zdobyła mocną, stabilną pozycję, chociaż wiele innych spółdzielni o większym potencjale technicznym, czy o większej liczbie członków, nie potrafiło sprostać nowym realiom. Pozycja ta została wypracowana dzięki staraniom wielu pokoleń spółdzielców: dostawców produktów oraz pracowników spółdzielni.
 
 
 
Nasza Spółdzielnia jest ważnym uczestnikiem regionalnego rynku hurtowego owoców i warzyw. Jest to trudny rynek, co wynika z m.in. z sezonowego charakteru produkcji owoców i warzyw, dużej zależności o przebiegu pogody w sezonie produkcyjnym, rozdrobnienia gospodarstw produkujących warzywa i owoce oraz z dynamicznie zmieniających się preferencji konsumentów. Te ostatnie zdecydowanie wiążą się z jakością produktów, bez której trudno wręcz wyobrazić sobie możliwość dłuższego funkcjonowania na rynku jakiegokolwiek podmiotu, zwłaszcza w handlu hurtowym.
    Spółdzielnia w celu utrzymania swojej pozycji na tym trudnym rynku stale inwestuje i unowocześnia zaplecze magazynowo-hurtowe oraz prowadzi intensywne działania marketingowe sprzyjające rozszerzaniu sieci skupu produktów ogrodniczych oraz sieci dystrybucyjnej dla oferowanych produktów. 
    O rentowności Spółdzielni mogą świadczyć choćby wydatki na remonty i modernizacje obiektów, które sięgają już prawie miliona złotych rocznie. Ponadto obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji budowy chłodni – przechowalni owoców  z zapleczem socjalnym w Łącku wartej 8,5 mln netto, która zacznie działać jeszcze w tym roku.

Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu  została wyróżniona  przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w IX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Gepardy Biznesu 2014 na podstawie wiarygodnych danych finansowych za lata 2011-2013 pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *