Dolnośląskie

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie został Gepardem Biznesu 2014

ImageNasz atut to 33 zdolnych, doświadczonych pracowników, którzy preferują podobne kierunki działania i wspólnie dążą do realizacji założeń strategii banku. Na sukces wpływa również indywidualne podejście do klienta, elastyczność, otwartość. Pomimo kryzysu odnosimy sukces na rynku i małymi krokami, ale zawsze dążymy do przodu, mówi Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie.

 

Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie od początku swego istnienia oprócz działalności bankowej prowadził szeroko rozumiane wsparcie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresu kultury, sztuki, nauki i sportu. Placówki naszego banku ich Kierownicy i pracownicy jako nasi przedstawiciele angażują się w społeczną i kulturalną sferę życia. Jako Prezes Zarządu z ponad 42 letnim stażem pracy na kierowniczym stanowisku w jednym banku dbam o umocnienie pozycji Banku nie tylko na terenie społeczności lokalnej ale i w całym Rejonie.
 
Image
Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie
 
 
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.
W styczniu 2011 r. Bank otrzymał Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu w kategorii biznes. Konkurs dotyczył promowania aktywnych i odnoszących sukcesy osób, firm i organizacji z terenu naszej gminy.
Byliśmy sponsorami I Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia jak i Żmigrodzkiego Biegu Smoka.
W lutym 2011 r. uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez Narodowy Bank Polski w Warszawie pod nazwą „Podsumowanie roku 2010 i perspektywy rozwoju bankowości w Polsce” gdzie otrzymałem z rąk Prezesa NBP Marka Belki odznaczenie „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”.
Bank przez swoją społeczną działalność daje niezwykłe możliwości dla młodych, zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nawiązać z nami współpracę.
Trudno wymienić wszystkie instytucje, firmy, kluby sportowe, szkoły czy ośrodki kultury, które są wspierane finansowo.
Wspomnę jednak, iż udzielamy wsparcia finansowego:
-dla szkół z terenów Gminy Żmigród, Wińska i Wołowa na nagrody, Zielone Szkoły,
-na koszty leczenia i rehabilitacji dzieci z naszego regionu,
-na remont budynków sakralnych,
-na wspieranie przedsięwzięć społecznych w Gminach i sołectwach (dożynki, festyny, kluby, świetlice),
-wsparcie jednostek straży i policji,
-Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Co roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszoklasistów fundujemy podarunki potrzebne w szkole (teczki, worki na obuwie, mazaki, odblaski, plany lekcji).
Dodatkowo chciałbym nadmienić o współpracy ze szkołami – Bank organizuje praktyki dla uczniów.
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie dynamicznie się rozwija. Rozszerza swoją ofertę produktową i pomysły na nowe działania. Pomimo trudności występujących na rynku wprowadzamy nowe produkty, ubezpieczamy nie tylko Kredytobiorców, ale również uprawy, pojazdy i nieruchomości.
Nasze usługi bankowe są zgodne ze współczesnymi trendami i wymogami rynku finansowego, a mają na to wpływ takie czynniki jak ich kompleksowość, uniwersalność i dostępność oraz  nowoczesność dostępnych narzędzi i profesjonalizm pracowników banku.
Nasi klienci mogą korzystać w pełni z bankowości internetowej. Na stronie banku można się zalogować i korzystać w pełni ze wszystkich udogodnień jakie daje dostęp do konta przez 24 godziny na dobę. Opcja ta skierowana jest w dużej mierze do młodych użytkowników sieci.
Mimo, że bank unowocześnia swoje działania i wprowadza nowe produkty, nie odcina się od tradycji. To z myślą o klientach przyzwyczajonych do tradycyjnych form oszczędzania, nie zrezygnowano choćby z książeczek oszczędnościowych.
Naszym atutem są pracownicy jako najważniejszy kapitał Banku. Centrala jak i podległe placówki to 33 zdolnych, doświadczonych pracowników, którzy preferują podobne kierunki działania i wspólnie dążą do realizacji założeń strategii banku.
Na sukces naszego banku wpływa również indywidualne podejście do klienta, elastyczność, otwartość. Myślę, że pomimo kryzysu odnosimy sukces na rynku i małymi krokami, ale zawsze dążymy do przodu.
Bank nasz jest silny kapitałowo, sprawny organizacyjnie i tylko od nas zależy, czy sprostamy stawianym przez życie wymogom dnia dzisiejszego i czy zdołamy pójść naprzód.
Nasz Bank tradycyjnie związany z lokalną społecznością, stale dąży do zaspokojenia jej potrzeb zgodnie z przyjęta Misją Banku.

65-letnia historia i ciągły rozwój świadczą o zaufaniu jakim darzą nas klienci.
Planujemy dalszy rozwój naszego Banku, doskonalenie jego struktur organizacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz oferowanie nowych produktów – kart kredytowych zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie został wyróżniony przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w IX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Gepardy Biznesu 2014 na podstawie wiarygodnych danych finansowych za lata 2011-2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *