Mazowieckie

Pierwszy bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w Sierpcu  jest pierwszym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 12,9%, a w latach 2013-2014 aż 62,7 proc.

 

Bank Spółdzielczy w Sierpcu wysłał z własnej inicjatywy swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Sierpcu badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.

Okazało się, średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 12,9%, a w latach 2013-2014 aż 62,7 proc.

To oznacza, że  Bank Spółdzielczy w Sierpcu rozwija się na tyle dynamicznie, że może używać tytułu Gepard Biznesu 2015.

 

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Sierpcu w latach 2011-2014
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  47 340 57 897 22,3
Fundusze własne
 (w tys. zł) 
5 986 6 552 9,5
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  469 502 7,0
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  38,8
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  12,9

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Bank Spółdzielczy w Sierpcu.

 

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Sierpcu w latach 2013-2014
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 52 897 57 897 9,5
Fundusze własne
(w tys. zł)
6 887 6 552 -4,9
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 177 502 183,6
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 188,2
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 62,7

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Bank Spółdzielczy w Sierpcu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *