Opolskie

Ósmy bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w Leśnicy  został ósmym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 30,7 proc. 

 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Leśnicy badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014. 

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 30,7 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Leśnicy rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Leśnicy 
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  192 395 293 611 52,6
Fundusze własne  (w tys. zł)  15 813 24 302 53,7
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  2024 1735 -14,3
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  92,0
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  30,7

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *