Podlaskie

Dziesiąty bankowy Gepard Biznesu 2015

ImageBank Spółdzielczy w Zambrowie został dziesiątym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 16,6 proc.

 
 

Bank Spółdzielczy w Zambrowie wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Zambrowie badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2011-2014. 

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 16,6 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Zambrowie rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
 
 
Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Zambrowie
Rok 2011 2014 Dynamika w proc. 
Suma bilansowa (w tys. zł)  179 190 270 242 50,8
Fundusze własne  (w tys. zł)  15 916 20 637 29,7
Wynik finansowy netto (w tys. zł)  1714 1188 -30,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc.  49,8
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc.  16,6

 źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *