Lubuskie

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Gepardem Biznesu 2015

ImageLubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku został dwunastym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 52,5 proc.

 

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku, badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 52,5 proc. To oznacza, że Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 185 870 212 830 14,5
Fundusze własne
(w tys. zł)
23 591 26 166 10,9
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 168 2 709 131,9
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 157,4
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 52,5
 
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *