Informacje

Mocne Firmy Godne Zaufania 2014 Sektora Spółdzielczego

ImageSpośród 1962 spółdzielni niebankowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 uzyskało 531 z nich.

 

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Mocna Firma  Godna Zaufania od 2014 r. Przez dwa lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.

 Tytuł promocyjny Mocna Firma  Godna Zaufania jest przyznawany na podstawie wyników finansowych podawanych przez przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc opiera się  na wiarygodnych informacjach.

Przysługuje firmom dynamicznym i efektywnych, czyli takim, które w jednym roku  jednocześnie uzyskały tytuł Gepard Biznesu i Efektywna Firma na podstawie kilkuletnich wyników finansowych.

Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przysługuje firmom wyróżnionym jednocześnie w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i  VII edycji ogólnopolskiego Efektywna Firma 2014.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking Mocna Firma Godna Zaufania 2014,  dynamicznych i efektywnych spółdzielni, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014  na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit, a efektywność samodzielnie przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 1962 takie przedsiębiorstwa w niebankowym sektorze spółdzielczym i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2012 do marca 2014 r. wzrosła o minimum 10 proc. Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2011-2014.

Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2011-2014 wynosi mimum 5 proc., Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2014.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł Efektywna Firma  2014 i tytuł Gepard Biznesu 2014, a ich wartość rynkowa w marcu 2014 r. była  niższa niż 100 mln zł, Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Mocna Firma Godna Zaufania 2014 (firmy o wartości wyższej niż 100 mln zł uznawane są przez INB za Potęgi Biznesu 2014).

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Spośród 1962 spółdzielni niebankowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 uzyskało 531 z nich, bo ich wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2011-2013 wyniosła w nich minimum 5 proc.

Na podium znalazły się: JELONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa, SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY APAKO i Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Komornikach.

 

Cały ranking Mocne Firmy Godne Zaufania 2014 Sektora Spółdzielczego 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *