Świętokrzyskie

Banku Spółdzielczego w Połańcu został Gepardem Biznesu 2015

Image

Bank Spółdzielczy w Połańcu zdobył tytuł  Gepard Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 12,6 proc.

Bank Spółdzielczy w Połańcu wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Połańcu badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 12,6 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Połańcu rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Połańcu w latach 2013-2014
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 101 472 124 014 22,2
Fundusze własne
(w tys. zł)
9 449 10 473 10,8
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 044 1 095 4,9
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 37,9
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 12,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Połańcu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest o 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie kilkuletnich wyników finansowych firm i banków.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *