Dolnośląskie

65 lat Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Image20 czerwca 2015 r. w Rudzie Żmigrodzkiej odbyła się uroczystość z okazji 65. rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. Jerzy Krajewski, dyrektor Instytuty Nowoczesnego Biznesu i redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma", wręczył na niej bankowi statuetkę Gepard Biznesu i dyplomy Konkursu Gepardy Biznesu dla banku, jego prezesa i klientów. 

 
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie został wyróżniony przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w IX edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Gepardy Biznesu 2014 na podstawie wiarygodnych danych finansowych za lata 2011-2013.
 
Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu i redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma", wręczył na 20 czerwca 2015 r. na uroczystości z okazji 65. rocznicy powstania banku statuetkę Gepard Biznesu dla Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie oraz dyplomy dla banku, jego prezesa i kilku klientów banku za przyczynienie się do jego rozwoju.

Image

 Uroczystość w Rudzie Żmigrodzkiej zgromadziła ponad sto osób.

Image

 Statuetkę Gepard Biznesu odebrał Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie wraz z innymi członkami Zarządu Banku i przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku.

Image

Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie, otrzymał dyplom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju banku.

Image

 Burmistrz Żmigrodu, Robert Lewandowski, otrzymał dyplom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu dla Gminy Żmigród za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju banku.

Image

 Henryk Fita, właściciel Gospodarstwa Rolnego Henryk Fita w Kędziach, otrzymał dyplom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu  za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju banku.

Image

Dyplom za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju banku otrzymała też  Firma MAREK-MAREK Sp.J. w Żmigrodzie

 
Image
 
Burmistrz Żmigrodu, Robert Lewandowski, pogratulował bankowi dynamicznego rozwoju, potwierdzonego tytułem Gepard Biznesu, podziękował za współpracę. Przypomniał, że w tym roku  jest 70 rocznica odzyskanie niepodległości przez Polskę i powrotu ziem piastowskich do macierzy
 
Image
 
Władze Żmigrodu podarowały Bankowi Spółdzielczemu w Żmigrodzie banknot o nominale 65 zł.
 
Image
 
 Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, pogratulował Bankowi Spółdzielczemu w Żmigrodzie sukcesów i wręczył statuetkę.
 
Image
 
 Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie, podziękował jego założycielom, pracownikom i klientom. Kilkadziesiąt osób otrzymało z jego rąk pamiątkowe medale.
 
Poniżej jest wypowiedź Edwarda Smektały, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie, którą w styczniu 2015 r. już publikowaliśmy na naszych stronach internetowych.

Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie od początku swego istnienia oprócz działalności bankowej prowadził szeroko rozumiane wsparcie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresu kultury, sztuki, nauki i sportu. Placówki naszego banku ich Kierownicy i pracownicy jako nasi przedstawiciele angażują się w społeczną i kulturalną sferę życia. Jako Prezes Zarządu z ponad 42 letnim stażem pracy na kierowniczym stanowisku w jednym banku dbam o umocnienie pozycji Banku nie tylko na terenie społeczności lokalnej ale i w całym Rejonie.
 
Image
Edward Smektała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie
 
 
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.
W styczniu 2011 r. Bank otrzymał Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu w kategorii biznes. Konkurs dotyczył promowania aktywnych i odnoszących sukcesy osób, firm i organizacji z terenu naszej gminy.
Byliśmy sponsorami I Żmigrodzkiego Festiwalu Karpia jak i Żmigrodzkiego Biegu Smoka.
W lutym 2011 r. uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez Narodowy Bank Polski w Warszawie pod nazwą „Podsumowanie roku 2010 i perspektywy rozwoju bankowości w Polsce” gdzie otrzymałem z rąk Prezesa NBP Marka Belki odznaczenie „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”.
Bank przez swoją społeczną działalność daje niezwykłe możliwości dla młodych, zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nawiązać z nami współpracę.
Trudno wymienić wszystkie instytucje, firmy, kluby sportowe, szkoły czy ośrodki kultury, które są wspierane finansowo.
Wspomnę jednak, iż udzielamy wsparcia finansowego:
-dla szkół z terenów Gminy Żmigród, Wińska i Wołowa na nagrody, Zielone Szkoły,
-na koszty leczenia i rehabilitacji dzieci z naszego regionu,
-na remont budynków sakralnych,
-na wspieranie przedsięwzięć społecznych w Gminach i sołectwach (dożynki, festyny, kluby, świetlice),
-wsparcie jednostek straży i policji,
-Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Co roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszoklasistów fundujemy podarunki potrzebne w szkole (teczki, worki na obuwie, mazaki, odblaski, plany lekcji).
Dodatkowo chciałbym nadmienić o współpracy ze szkołami – Bank organizuje praktyki dla uczniów.
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie dynamicznie się rozwija. Rozszerza swoją ofertę produktową i pomysły na nowe działania. Pomimo trudności występujących na rynku wprowadzamy nowe produkty, ubezpieczamy nie tylko Kredytobiorców, ale również uprawy, pojazdy i nieruchomości.
Nasze usługi bankowe są zgodne ze współczesnymi trendami i wymogami rynku finansowego, a mają na to wpływ takie czynniki jak ich kompleksowość, uniwersalność i dostępność oraz  nowoczesność dostępnych narzędzi i profesjonalizm pracowników banku.
Nasi klienci mogą korzystać w pełni z bankowości internetowej. Na stronie banku można się zalogować i korzystać w pełni ze wszystkich udogodnień jakie daje dostęp do konta przez 24 godziny na dobę. Opcja ta skierowana jest w dużej mierze do młodych użytkowników sieci.
Mimo, że bank unowocześnia swoje działania i wprowadza nowe produkty, nie odcina się od tradycji. To z myślą o klientach przyzwyczajonych do tradycyjnych form oszczędzania, nie zrezygnowano choćby z książeczek oszczędnościowych.
Naszym atutem są pracownicy jako najważniejszy kapitał Banku. Centrala jak i podległe placówki to 33 zdolnych, doświadczonych pracowników, którzy preferują podobne kierunki działania i wspólnie dążą do realizacji założeń strategii banku.
Na sukces naszego banku wpływa również indywidualne podejście do klienta, elastyczność, otwartość. Myślę, że pomimo kryzysu odnosimy sukces na rynku i małymi krokami, ale zawsze dążymy do przodu.
Bank nasz jest silny kapitałowo, sprawny organizacyjnie i tylko od nas zależy, czy sprostamy stawianym przez życie wymogom dnia dzisiejszego i czy zdołamy pójść naprzód.
Nasz Bank tradycyjnie związany z lokalną społecznością, stale dąży do zaspokojenia jej potrzeb zgodnie z przyjęta Misją Banku.

65-letnia historia i ciągły rozwój świadczą o zaufaniu jakim darzą nas klienci.
Planujemy dalszy rozwój naszego Banku, doskonalenie jego struktur organizacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz oferowanie nowych produktów – kart kredytowych zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *