Pozostałe branże

Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

Image

Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 56 proc.

Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 56 proc.  To oznacza, że Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 40 793 53 177 30
Zysk netto w tys. zł 416 861 107
Kapitał własny w tys. zł 2 193 2 863 31
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 168
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 56
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Futura Cargo sp. z o.o. w Warszawie.

 

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *