Branża rolna

UNIKOST Sp. J. jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

Image UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

 

UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 74 proc.  To oznacza, że  UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 23 proc., a to oznacza, że UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 32212 41695 29
Zysk netto w tys. zł 5117 12769 150
Kapitał własny w tys. zł 21170 30382 44
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 222
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 74
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 16    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 31    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 47    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 23    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez UNIKOST Sp. J. U.Sztandera A.Gajowniczek w Gołąbku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *