P.H. ELMAT Sp. z o.o. w Rogoźnicy jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

Image P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

 

P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 46 proc.  To oznacza, że  P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 8 proc., a to oznacza, że P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 118805 161549 36
Zysk netto w tys. zł 9015 12897 43
Kapitał własny w tys. zł 21543 34440 60
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 139
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 46
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 8    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 8    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 16    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez P.H. “ELMAT” Sp. z o.o. w Rogoźnicy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *