Branża rolna

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

ImageRolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Został  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

 

To oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu wysłał swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jego rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 45 proc.  To oznacza, że  Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 26,4 proc., a to oznacza, że Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu działa tak efektywnie, że został wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu został więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 30205 31264 3,5
Zysk netto w tys. zł 8455 7786 -7,9
Kapitał własny w tys. zł 18272 43771 139,6
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 135,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 45,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 28,0    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 24,9    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 52,9    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 26,4    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *