Branża handlowa

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

ImageBoehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 476,3 proc.

 
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 476,3proc.  To oznacza, że Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

 

Wyniki finansowe Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 318 046 363 260 14,2
Zysk netto w tys. zł 1 338 19 377 1348,0
Kapitał własny w tys. zł 29 018 48 395 66,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1429,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 476,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,4    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5,3    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,8    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,9    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *