Pozostałe branże

Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie jest Gepardem Biznesu 2015

Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 73,8 proc.

 
Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 73,8 proc.  To oznacza, że  Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 92851 118131 27,2
Zysk netto w tys. zł 1289 2896 124,7
Kapitał własny w tys. zł 4161 7057 69,6
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 221,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 73,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,4    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,5    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,8    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,9    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Aluteam-Alumeco Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *