Pozostałe branże

SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. jest Gepardem Biznesu 2015

SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 16,5 proc.

 
SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 16,5 proc.  To oznacza, że SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 117643 135730 15,4
Zysk netto w tys. zł 4153 5573 34,2
Kapitał własny w tys. zł 7000 7000 0,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 49,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 16,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,5    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,1    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7,6    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,8    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez SOKOŁÓW-LOGISTYKA Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *