Branża handlowa

GeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy jest Gepardem Biznesu 2015

ImageGeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 82,8 proc.

 

GeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 82,8 proc.  To oznacza, że GeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe GeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 39 414 60 586 53,7
Zysk netto w tys. zł 716 1 599 123,3
Kapitał własny w tys. zł 2 226 3 817 71,5
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 248,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 82,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,8    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,6    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,5    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,2    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez GeNaTa Sp. z o.o. w Choroszczy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *