Pozostałe branże

GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie jest Gepardem Biznesu 2015

GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 49,3 proc.

 

GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 49,3 proc.  To oznacza, że GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 2261 2605 15,2
Zysk netto w tys. zł 10 22 109,5
Kapitał własny w tys. zł 158 194 23,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 148,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 49,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,5    
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 0,8    
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,3    
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 0,6    

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *