Usługi sanitarne

Komunalnik dba o czystość i porządek na terenie powiatu bialskiego

Już w 1994 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo w regionie, Komunalnik przystąpił do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Część śmieci wykorzystywana jest jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu w przemyśle cementowym.

 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej powstało w 1992 roku w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej. Utworzono Spółkę pracowniczą, która przejęła część majątku w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy leasingowej. Zdobyte doświadczenie oraz dodatnie wyniki finansowe pozwoliły na zakup nowego sprzętu i rozszerzenie zakresu działalności.
Główne branże działalności spółki to usługi w zakresie oczyszczania ulic, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Białej Podlaskiej oraz na terenie 7 gmin powiatu bialskiego, kompleksowych usług pogrzebowych, dystrybucji gazu propan-butan w butlach, stacji paliw płynnych oraz myjni samochodowej Kärcher.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy dostosowywaniu się do potrzeb na rynku lokalnym, rodziły się nowatorskie rozwiązania i pomysły, tak aby przedsiębiorstwo rozwijało się konsekwentnie i systematycznie, a także zauważalne były tego efekty. Już w 1994 roku, dużo wcześniej przed wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście, jako pierwsze w regionie, przedsiębiorstwo przystąpiło do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Było to pionierskie działanie w tym regionie, mające na celu uświadomienie mieszkańców o korzyściach segregacji surowców wtórnych, co w znacznym stopniu wpływa na pozytywne oddziaływanie na nasze środowisko. Przyjęto zasadę segregacji „u źródła” tj. – bezpośredniego wytwórcy – w konkretnym gospodarstwie domowym. Programem objęto zarówno osiedla mieszkaniowe jak i domy jednorodzinne.
W celu przetworzenia niektórych frakcji uruchomiono linię segregacyjną do produkcji paliwa alternatywnego. Polega to na rozdrobnieniu odpadów komunalnych z frakcji suchej i przekazywanie ich do wyspecjalizowanego zakładu tj. cementowni w Chełmie, gdzie mają zastosowanie m.in. jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu w przemyśle cementowym. Realizacja tego programu ułatwiła zarówno spółce, mieszkańcom, jak i samorządom wkroczenie do nowego systemu gospodarki odpadami, tak aby współpraca układała się jak najlepiej.
W 2014 roku rozbudowano stację LPG o pozostałe paliwa płynne oraz uruchomiono myjnię samochodową, co stanowi całościowy kompleks dla klientów, oferując im coraz większą i bardziej atrakcyjną gamę usług. W 2010 roku podjęto działania zmierzające do budowy domu pogrzebowego z zapleczem socjalno – biurowym. Wiosną 2014 roku przystąpiono do realizacji inwestycji po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 (I Oś Priorytetowa Przedsiębiorczość i Innowacje). Realizacja inwestycji przebiegła pomyślnie i dzisiaj w nowej siedzibie spółki, klienci mogą załatwić wszystkie sprawy w przyjaznej atmosferze i w lepszych warunkach lokalowych.
Spółka ciągle inwestuje w sprzęt i urządzenia, szkoli załogę, modernizuje obiekty, by uzyskały wyższy standard i komponowały się ze zmieniającym na lepsze otoczeniem w mieście.
Celem priorytetowym spółki był zawsze profesjonalizm, troska o mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, a najwyższym satysfakcja klientów z jakości świadczonych usług. Współpraca  z samorządami była, jest i będzie bardzo istotnym elementem działania przedsiębiorstwa. Napływające sygnały ze strony samorządów, udowadniają, że działalność spółki jest doceniana przez społeczeństwo i traktowana jako integralny element działalności lokalnej. Obecna polityka opiera się na pracy na rzecz środowiska, a sukces firma osiąga dzięki spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Mówiąc wprost, dba o czystość i porządek w mieście i na terenie gmin powiatu bialskiego.
Spółka „Komunalnik” jest ambitnym przedsiębiorcą i  konsekwentnie dąży do realizacji założonych przez siebie celów. Ma wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków.
 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2014.  Na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego została  bowiem wyróżniona przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014 i  VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że jest też laureatem II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *