Edukacja

TAW Polska – od dekady szkoli, rozwija i doskonali umiejętności pracowników

Źródłem sukcesu TAW Polska jest lojalność naszych Klientów. Osiągamy ją dzięki jakości oferowanych usług i elastycznej reakcji na potrzeby i ograniczenia. Dzięki temu rośnie grupa naszych stałych partnerów, a ich zadowolenie ułatwia nam przekonanie kolejnych podmiotów do podjęcia współpracy, mówi Paweł Gębaczyk Prezes Zarządu TAW Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.

 
Od 2006 r.  Instytut Nowoczesnego Biznesu i  Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” prowadzą badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza Wywiadownia Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. To wiarygodne informacje finansowe. Do tej pory InfoCredit przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów firm.

Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2011 – 2013 miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. We wrześniu i  październiku 2015 r. znalazła 28 918 przedsiębiorstw, które spełniły te kryteria. Na podstawie tych danych zostały sporządzone rankingi.

Ranking „Efektywne Firmy 2014” według stosunku zysku netto do przychodów opublikowany został 20 października 2015 r. TAW Polska również otrzymała tytuł Efektywnej Firmy 2014.

 

Poniżej wywiad z Pawłem Gębaczykiem, Prezesem Zarządu TAW Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, na temat czynników, które spowodowały, że TAW Polska Sp. z o.o. znalazła się wśród najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

 

 

 

Czym zajmuje się TAW Polska?

TAW Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Technische Akademie Wuppertal e.V., która od ponad 60 lat jest liderem na rynku usług szkoleniowych w Niemczech. W Polsce już od ponad 10 lat pomagamy naszym Klientom w rozwoju pracowników. Realizujemy głównie szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, choć w naszym portfolio są także inne typy Klientów.

 

 

Co wyróżnia Państwa propozycje wśród licznej konkurencji?

Odbiorcy naszych usług szczególnie doceniają nastawienie na rezultaty. Każdy projekt poprzedzamy analizą i ustaleniem mierzalnych (obserwowalnych) efektów.  Angażujemy uczestników, ich przełożonych oraz dział HR. Na podstawie wyników planujemy projekt szkoleniowy uwzględniający specyfikę pracy danej grupy. Dobrym przykładem są szkolenia typu Leadership dla Mistrzów, Brygadzistów i Liderów. Firmy produkcyjne niechętnie oddelegowują duże grupy z tego szczebla na dłuższe szkolenia i warsztaty. Proponujemy elastyczne podejście i cykle krótkich, kilkugodzinnych warsztatów. Pomiędzy nimi uczestnicy realizują zadania wdrożeniowe. Kolejny element, na który zwracają uwagę nasi Klienci to projektowe podejście. Klienci zyskują kontrolę i pewność, że realizowany projekt zmierza do ustalonego celu.

 

Dzięki czemu TAW Polska  jest efektywną firmą?

Od momentu złożenia firmy w Polsce, udaje się nam wypracowywać pozytywny wynik. W przypadku firm z sektora usług opartych na wiedzy, a taką firmą jest TAW Polska, głównym kapitałem są ludzie. Wykwalifikowana kadra wymaga odpowiedniego traktowania i to nie tu szukamy przestrzeni do oszczędności. Głównym źródłem efektywności jest stale doskonalona organizacja pracy i świetny przepływ informacji wewnątrz firmy.

Rozmawiał Jerzy Krajewski

 

TAW Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *