Pozostałe branże

GetBack S.A. we Wrocławiu to Mocna Firma Godna Zaufania - Strong Company 2016

GetBack S.A. we Wrocławiu z dobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2016 i IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

 

GetBack S.A. we Wrocławiu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 115,4 proc.  To oznacza, że GetBack S.A. we Wrocławiu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna dynamika w tym konkursie to 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 148,9 proc., a to oznacza, że GetBack S.A. we Wrocławiu działa tak efektywnie, że została wyróżniony w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna średnia efektywność w tym konkursie to 5 proc.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
GetBack S.A. we Wrocławiu została więc też laureatem czwartej edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016 i może używać tytułu Strong Company 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe GetBack S.A. we Wrocławiu
Rok 2014 2015 Dynamika   w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 107522 206673 92,2
Zysk netto w tys. zł 44286 120311 171,7
Kapitał własny w tys. zł 65706 185756 182,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału   własnego w latach 2013-2014 446,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i   kapitału własnego w latach 2013-2014 148,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 41,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 58,2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r.   w proc. 99,4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014   r. w proc. 49,7

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez GetBack S.A. we Wrocławiu.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2016.

Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa IV edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *