Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Świadczy usługi medyczne w dwunastu przychodniach dla 107 tys. pacjentów z terenu Żoliborza, Bielan i Łomianek. Sprawuje opiekę pielęgniarską w 40 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Świadczy także usługi w zakresie medycyny pracy dla 120 warszawskich firm i urzędów.

Małgorzata Zaława-Dąbrowska, od 11 lat dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz:

Jesteśmy publicznym podmiotem leczniczym świadczącym kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i ortodoncji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej fizykoterapii, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu medycznego, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i wysokospecjalistycznej oraz medycyny pracy i medycyny szkolnej.

 

Uczestniczymy w wielu programach profilaktycznych, w tym w programie profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka szyjki macicy, chorób układu krążenia, profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, edukacji  przedporodowej „Szkoła rodzenia”, wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej między 18 a 19 rokiem życia, wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza oraz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u uczniów klas II szkół podstawowych, profilaktyki i korekcji wad postawy u uczniów klas IV szkół podstawowych, a także w programie ponadpodstawowej opieki terapeutycznej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

Wysoką jakość naszych usług gwarantują systemy zarządzania jakością i środowiskiem:

• System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (recertyfikacja w 2009 r., 2012 r. i 2015 r.).
• System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 (recertyfikacja w 2010 r. i 2013 r.).
• Akredytacja przyznana SPZZLO Warszawa-Żoliborz w 2011 roku przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa – wynik 96% punktów to jeden z najwyższych wyników uzyskanych przez szpitale oraz otwarte zakłady opieki zdrowotnej w całym kraju.
• Kontrola jakości badań laboratoryjnych: certyfikaty międzynarodowe (Randox International Quality Assesment Scheme, Clinical Chemistry Programme, Urinalysis Programme, Coagulation Programme, Immunoassay Programme), certyfikaty krajowe (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce  Laboratoryjnej z Łodzi, StandLab w zakresie biochemii, Centralny Ośrodek  Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO z Warszawy).
• Audyty kliniczne zdjęć mammograficznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przeprowadzane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Ministerstwie Zdrowia.

 

 

 

 

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne, dokonaliśmy zakupu nowych obiektów z przeznaczeniem na nowe placówki (ul. Sieciechowska 4 i Klaudyny 26B) oraz zakupiliśmy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Regularnie zwiększamy zatrudnienie, wpływając w ten sposób na poprawę dostępności do usług medycznych.
Potwierdzeniem wysokiej pozycji Zakładu na rynku usług medycznych są liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Teraz Polska, Mazowiecka Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości, Medal Europejski oraz wysokie lokaty w niezależnych rankingach ekonomicznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz  w Warszawie został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w VIII edycji  Konkursu Efektywna Firma 2015, w III edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015 oraz w VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Europy 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *