Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy Gepardem Biznesu 2016

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy zdobył tytuł Gepard Biznesu 2016, bo jego wartość rynkowa w latach 2015-2016 wzrosła o 107 proc.

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy  wysłał swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016 wyniosła 107 proc.  To oznacza, że Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy rozwijał się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

 

Wyniki finansowe Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Rok 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 35549 37412
Zysk netto w tys. zł 302 856
Kapitał własny w tys. zł 12909 13765
Wartość księgowa w tys. zł 13 211 14 621
 
Efektywność w proc.  0,8 2,3
Suma efektywności  w latach 2014 -2015 w proc.  3,1
Średnia efektywność w latach 2014 – 2015 w proc. 1,6
 
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2016 38,10
C/Wk marzec  2016 1,20
 
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 6251
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 17967
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł)  24218
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 12109
 
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Z 32614
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Wk 17545
Suma wartości rynkowej w marcu 2016 z 2 wskaźników (w tys. zł)  50159
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 25079
 
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. (w proc.)  107

 źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2016 r. – C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,20.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2016

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *