Harmonogram

Polska Izba Hotelarstwa została Patronem Honorowym IV Kongresu Nowoczesnej Gospodarki

Polska Izba Hotelarstwa została Patronem Honorowym IV Kongresu Nowoczesnej Gospodarki. Powstała 5 marca 2002 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą 100 hoteli.

 

Mariusz Malicki, prezes Polskiej Izby Hotelarstwa nominowała do nagrody w Konkursie Najpiękniejszy Hotel trzy budowle:  Hotel Arłamów w Arłamowie,  obiekt hotelowy Solinianka nad Soliną i  hotel Głęboczek w Głęboczku. 

 

Polska Izba Hotelarstwa powstała 5 marca 2002 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą 100 hoteli.

Od 1 stycznia 2015 roku, pan Mariusz Malicki został powołany na prezesa tej organizacji. Nowo powołany prezes to wieloletni działacz oraz przewodniczący Rady Konsultacyjnej PIH, przez wiele lat zarządzał hotelami. W tej funkcji p. Malicki będzie koncentrował działania Izby na promocji oferty członków Izby, organizując stoiska na targach, publikacje, informacje prasowe oraz stworzenie własnego branżowego serwisu prasowego. W tej działalności nie zabraknie też organizacji szkoleń celem podnoszenia jakości usług. Jednym z elementów podnoszenia usług hotelarskich zrzeszonych członków będzie wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”.

 

 

Logo Polskiej Izby Hotelarstwa  

 

Oferta hotelarska członków Izby to ok. 8.000 miejsc noclegowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych czy tranzytowych. Dlatego ważnym zadaniem będzie wypracowanie zintegrowanego systemu promocji adresowanej do firm i osób indywidualnych. Ważnym elementem tej działalności będzie pozyskiwanie partnerów, firm korporacyjnych, stworzenie o wysokim standardzie pakietu oferty członków Izby oraz zbudowanie systemu kart stałego klienta.
W rozwoju hotelarstwa szczególnie na terenach wiejskich, będzie budowanie sieci Hoteli „Łan”, zatrudniającej i ściśle współpracującej z ludnością wiejską, tworząc dla niej miejsca pracy jak również wykorzystując jej potencjał w zakresie lokalnej kultury, kuchni, twórczości czy przetwórstwa. Założeniem jest, aby obiekty sieci Hoteli „Łan” były miejscem nie tylko odpoczynku rodzinnego, ale również promowania zdrowego trybu życia, szeroko pojętej rehabilitacji oraz terapii i obcowania z przyrodą. Planowane są szkolenia dla zainteresowanych inwestorów dotyczące powstającej sieci. Polskie hotelarstwo jest rozdrobnione i brakuje mu reprezentacji zajmującej się obroną interesów tej grupy działalności gospodarczej. Dlatego Polska Izba Hotelarstwa będzie starała się pod kierownictwem prezesa Malickiego wychodzić z propozycjami wspierającymi ten sektor gospodarki tak do zrzeszonych jak i hoteli niezrzeszonych. Nie zabraknie też działań wobec instytucji publicznych.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *