Pozostałe branże

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego wspiera rozwój gospodarczy

Przy udziale Funduszu rozwinęło się wiele małych firm, które z powodzeniem radzą sobie na dzisiejszym trudnym rynku, a ich choćby najmniejszy sukces jest dla pracowników Funduszu wielką satysfakcją. W konsekwencji ich rozwój wpływa bezpośrednio na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego a także na zwiększenie wpływów samorządów z tytułu podatków i opłat.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. powstał w 2010 roku jako alternatywa przy wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości przez instytucje finansowe. Przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę bądź koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Fundusz wpisał się w przestrzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i doskonała alternatywa w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne i obrotowe.
W okresie pięciu lat instytucja wdrożyła  ponad 400 przedsięwzięć na łączną kwotę  przekraczającą 124 mln zł. 
Ważne jest, że aż 66% pożyczkobiorców to firmy z sektora mikro, mające największe trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego posiada doświadczenie w doradztwie przy tworzeniu przedsiębiorstw – startupów oraz pomocy finansowej nowopowstałych przedsiębiorstw. Blisko 10% sfinansowanych i wspartych firm w ramach przyznanych pożyczek stanowią firmy prowadzące swoją działalność poniżej 12 miesięcy.

Finansowanie obejmuje wyłącznie dwa produkty: pożyczkę obrotową na okres do 36 miesięcy lub inwestycyjną do 60 miesięcy.
Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione potrzeby rozwoju podmiotu. Wymagane jest minimalne zabezpieczenie rzeczowe i udział własny.
Każda transakcja jest indywidualnie rozpatrywana z uwzględnieniem specyfiki działalności pożyczkobiorców, a poza wymogami formalnymi  brak jest innych, niż te, wynikające ze spłaty zobowiązań.
Ponieważ Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego dysponuje środkami zwrotnymi wszystkie przychody odsetkowe zasilają pulę przewidzianą na pożyczki wykorzystywaną do kolejnych finansowań. To podstawowy wyróżnik oferowanego wsparcia.

Wsparcie Funduszu dostępne jest dla każdego przedsiębiorcy – Fundusz nie wprowadza ograniczeń sektorowych tak jak sektor bankowy, który branże cechujące się podwyższonym ryzykiem wyklucza z finansowania lub drastycznie zwiększa koszty obsługi zobowiązań kredytowych.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego wspiera przedsiębiorstwa mające trudności w pozyskaniu finansowania bankowego, co daje im szanse powrotu do finansowania komercyjnego przez poprawę wyników finansowych, wzrost majątku i rozwój działalności przy udziale pożyczki.
Istotnym elementem działalności Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców z małych miast i terenów wiejskich, dla których oferta bankowa w zakresie finansowania zwłaszcza w niższych kwotach jest ograniczona.

 

Krzysztof Kobryń – Prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.  

 

Doświadczenie, profesjonalne podejście oraz posiadana infrastruktura sprawiają, że klient poszukujący środków na rozwój lub rozpoczęcie swojej działalności może liczyć na bezpłatną, rzetelną informację i doradztwo finansowe w przystępnej lokalizacji.
O doświadczeniu i standardzie obsługi w Funduszu świadczy m. in. wprowadzony w 2013 r. System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek.
W 2014 roku przyznano Funduszowi Pożyczkowemu Województwa Świętokrzyskiego tytuł NOVATORA 2014 w kategorii „Animator Gospodarki” – wyróżnienie za najlepsze przedsięwzięcie o charakterze nowatorskim. Posiada również Certyfikat "Firma Przyjazna Nauce" nadawany przez Politechnikę Łódzką za współpracę przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego na temat zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt badawczy miał charakter wyłącznie naukowy (niekomercyjny), obejmował 22 kraje UE i dotyczył wykorzystania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2015 r. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie w XVII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii Małych Przedsiębiorstw Usługowych. Dodatkowo współpracuje i realizuje wspólne projekty ze Staropolską Izbą Przemysłowo – Handlową, Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” oraz w ramach Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Przy udziale Funduszu rozwinęło się wiele małych firm, które z powodzeniem radzą sobie na dzisiejszym trudnym rynku, a ich choćby najmniejszy sukces jest dla pracowników Funduszu wielką satysfakcją.
W konsekwencji ich rozwój wpływa bezpośrednio na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego a także na zwiększenie wpływów samorządów z tytułu podatków i opłat.
Fundusz prowadzi na szeroką skalę kampanie edukacyjną i szkoleniową. Jest zapraszany jako konsultant do wielu projektów oraz na spotkania biznesowe, co potwierdza z jednej strony Fundusz jako markę, ale również jako trwały podmiot życia gospodarczego regionu.

Siedziba Funduszu mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/14,
tuż obok pomnika naszego Noblisty Henryka Sienkiewicza. Podstawowe źródło informacji o Funduszu Pożyczkowym znajduje się na stronie internetowej:
www.fpws.eu a wszelkie zapytania można kierować mailowo na adres: sekretariat@fpws.eu lub telefonicznie +48 41 36 00 280.
Każda zainteresowana osoba może liczyć na indywidualne wsparcie doradcy.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach został wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016, IX edycji  Konkursu Efektywna Firma 2016 oraz IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2016 i na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *