Konkurs

Regulamin IX edycji Konkursu Bank Przyjazny Firmom 2017

Image

Prawo do używania tytułu Bank Przyjazny Firmom 2017 uzyska bank, który zdobędzie  średnią minimum 4 punkty na 6 możliwych z minimum 5 ankiet, które wpłyną od jego klientów biznesowych do jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017.

 

Regulamin dziewiątej edycji ogólnopolskiego Konkursu Bank Przyjazny Firmom 2017

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Firmom jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków przyjaznych firmom.
2. Promowanie banków przyjaznych firmom.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.
6. Umożliwienie członkom Klubu Nowoczesnego Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Firmom są  Instytut Europejskiego Biznesu, Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma”  i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu 

1. Bank spółdzielczy,
2. Bank komercyjny (w tym bank zrzeszający).

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy na Konkurs Gepardy Biznesu do Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma”.
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi: 5.
5. Tytuł Bank Przyjazny Firmom 2017 przysługuje bankowi, który podmioty gospodarcze oceniły średnio przynajmniej na 4 punkty.

VI. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Firmom jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Firmom mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą do Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma” minimum 5 ankiet  je oceniających.

3. Banki, które chcą same przystąpić do konkursu, mogą uzyskać ankiety od organizatora konkursu drogą mejlową. Adres organizatora:

jerzy.krajewski@europejskafirma.pl.

VII. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są tytuł promocyjny Bank Przyjazny Firmom 2017, dyplomy, statuetki i logo promocyjne Bank Przyjazny Firmom 2015.
2. Tytuł jest bezpłatny.
3. Szklana statuetka Tęcza Kart kosztuje 600 zł netto, logo – 300 zł netto, dyplom – 300 zł netto.

Image

Image

Statuetka Tęcza Kart

 

4. Dyplom i statuetkę można otrzymać pocztą albo na Kongresie Nowoczesnej Gospodarki. Logo wysyłane jest mejlem.

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu Bank Przyjazny Firmom ogłaszane są na konferencjach, w serwisach internetowych BusinessNow.pl ,  GepardyBiznesu.p l i IBS.edu.pl , w Magazynie Przedsiębiorców “Europejska Firma” oraz na Kongresach Nowoczesnej Gospodarki.
2. O terminach i miejscach organizowania kongresów decyduje dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu..
3. Udział w kongresach  jest płatny.

IX. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazna Firmom ustala i zmienia dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej na na stronach internetowych: BusinessNow.pl ,  GepardyBiznesu.p l i IBS.edu.pl

Regulamin zatwierdzony przez dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu 22 czerwca 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *