4Pomorskie

WIBO jest Brylantem Polskiej Gospodarki 2017

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017, X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 i X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. wyniosła 238 mln zł.

WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

 

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 122 proc.  To oznacza, że  WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wartość rynkowa firmy w macu 2017 r. wyniosła 238 mln zł, to znaczy, że WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach zdobyła też tytuł Brylanty Polskiej Gospodarki 2017,   który przyznawany jest firmom o wartości większej niż niż 100 mln zł.

 Image

Graficzny element logo promocyjnego Brylanty Polskiej Gospodarki 2017

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował róniwż stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 31,4 proc., a to oznacza, że  firma  WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 

Wyniki finansowe firmy Wibo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 43264      46282
Zysk netto w tys. zł 8583      19896
Kapitał własny w tys. zł 18631      37143
Wartość księgowa w tys. zł 27 214 57 039
Efektywność w proc. 19,8 43,0
Suma efektywności  w latach 2014  i 2016 w proc. 62,8
Średnia efektywność w latach 2014 i 2016 w proc. 31,4
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 177668
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 37011
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 214679
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 107340
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 399910
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 76432
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 476342
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 238171
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 122

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez WIBO Sp. z o.o.  sp.k. w Kartuzach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *