Harmonogram

Zapraszamy na VI Kongres Nowoczesnej Gospodarki 12 czerwca 2018 r.

Zapraszamy na VI Kongres Nowoczesnej Gospodarki, który odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 r. w sali balowej Warszawskiego Domu Technika  w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Pierwszy Dzień Przedsiębiorcy polscy przedsiębiorcy obchodzili razem z promotorem ustanowienia tego dnia, posłem PiS Adamem Abramowiczem, na XII Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie 21 czerwca 2016 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy głosi: Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.

Poseł Abramowicz wręczył na XII Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie 21 czerwca 2016 r. dyplomy i statuetki firmom wyróżnionym w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Relacja z V Kongresu Nowoczesnej Gospodarki

22 listopada 2017 r. w Warszawie w sali balowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się  V Kongres Nowoczesnej Gospodarki. Na spotkanie przybyło ponad 150 osób ze świata gospodarki, nauki, polityki i kultury. Kancelarię Prezydenta RP reprezentował minister prof. dr hab. Cezary Kochalski. W czasie kongresu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Europejskiego Biznesu.  Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom wręczyli  mgr Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu  oraz mgr inż. Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.  

Od godziny 10 trwała rejestracja gości i sesja pozytywnych relacji prowadzona przez Akademię Rekomendacji Grzegorza Turniaka.

O godzinie 10.45 gości kongresu przywitali dr inż. Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, i mgr Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu.

Jerzy Krajewski szczególnie serdecznie przywitał Marka Traczyka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Kilka minut później nastąpiło wprowadzenie sztandaru Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i odśpiewanie hymnu Polski.

Wprowadzenie sztandaru Kongregacji Przemysłowo-Handlowej.

Następnie prezes  dr Jan Rakowski otworzył uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej, na rzecz przedsiębiorczości, lokalnej społeczności i promocji polskiej sztuki, osób współpracujących z KPH OIG.

Minister Cezary Kochalski   dokonał uroczystego aktu wręczenia odznaczeń państwowych.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Krzysztof Koniczek i Eugeniusz Wiszniewski- artyści plastycy z Białegostoku, oraz Wiesław Michałowski, wiceprezes KPH OIG.

Srebrny Krzyż Zasługi odbiera Wiesław Michałowski, wiceprezes KPH OIG.

Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni przedsiębiorcy z Kraśnickiej Izby Gospodarczej – Danuta Maria Wieczorek i Kazimierz Wojcieszyn.

Podczas tej uroczystości minister Cezary Kochalskim odznaczył w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – panią Prezes Związku Polskich Artystów i Plastyków Okręgu Mazowieckiego- Bożennę Leszczyńską.

Minister Cezary Kochalski i odznaczone osoby.

W trakcie trwania Kongresu środowisko artystów warszawskich na czele z Markiem Madejem, współpracujących z Kongregacją Przemysłowo Handlową, zorganizowało   piękną wystawę malarstwa poplenerowego i sztuki nowoczesnej. Degustacją tradycyjnych polskich wędlin zaprezentowała firma rodzinna Tadeusza Sitarskiego TED – Białobrzegi k Radomia.

Zgromadzeni entuzjastycznie przyjęli wykład dr. Dariusza Tarczyńskiego – psychologa biznesu, założyciela i dyrektora Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości – Jak poprawić komunikację w firmie.

Z kolei Dariusz Brzozowiec przedstawił nowe możliwości wsparcia małych firm handlowych, usługowych i produkcyjnych za pomocą polskiej Waluty Lokalnej Zielony.

Dariusz Brzozowiec, lider systemu polskiej Waluty Lokalnej Zielony

W trakcie debaty „Polski handel a „Dobra Zmiana”, doszło do wymiany poglądów na temat sytuacji polskich handlowców, czy po dwóch latach nowych rządów zmieniła się ona na lepsze.

Panel dyskusyjny moderowany był przez dr. inż. Jana Rakowskiego, prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. W dyskusji wzięli udział przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz, Wiesław Michałowski, prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej, oraz Robert Wieliczko, reprezentant sieci spółdzielczej SPOŁEM – Wrocław.

 

Od lewej: dr inż. Jana Rakowskiego, prezesa Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, poseł PiS Adam Abramowicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Robert Wieliczko, reprezentant sieci spółdzielczej SPOŁEM Wrocław i Wiesław Michałowski, prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorcy prezentowali odmienne stanowiska niż poseł Adam Abramowicz. Stwierdzili iż na dzień dzisiejszy nie zauważyli zmian na dobre. Ich zdaniem, obciążenia prowadzenia działalności gospodarczej w handlu wzrastają, nieuczciwa konkurencja ze strony firm sieciowych wykańcza lokalny rynek. Samorządy, nawet te identyfikujące się z obecną władzą, swoimi decyzjami umacniają pozycję zagranicznych sieci kosztem lokalnego rynku, dla korzyści krótkoterminowych, a o obietnicach rządu podczas kampanii wyborczej, raczej można pomarzyć.

Poseł Adam Abramowicz ripostował, opowiadając o pracach zespołu, któremu przewodniczy, o dokonaniach rządu w zakresie pomocy sektorowi MSP w postaci już przyjętych i tych projektowanych ustaw. Potwierdził prace rządu na temat zakazu handlu w niedziele. Nowy projekt przewiduje co drugą niedzielę wolną od handlu w 2018 roku, 3 wolne niedziele w miesiącu w 2019 roku i wszystkie wolne niedziele od 2020 r. Dochodzenie do całkowitego zakazu handlu w niedziele ma być rozłożone w czasie. Dotyczyć to ma również handlu internetowego. Poza tym rząd tworzy podstawy prawne obowiązujące od 2018 r dla działalności gospodarczej nierejestrowanej, od której nie będą pobierane żadne opłaty do 1000 zł obrotu miesięcznie. Poseł Adam Abramowicz podkreślił, że zespół pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina prowadzi prace nad obniżeniem składki ZUS dla sektora MSP, zaś wicepremier Mateusz Morawiecki nad projektem, aby w całej Polsce obowiązywały przepisy takie, jak w specjalnych strefach ekonomicznych, w pełnej rozciągłości z korzystania z przywilejów i panujących w nich obowiązków. Poseł Adam Abramowicz widzi tę dobrą zmianę również w przyjaznych przepisach dla przedsiębiorców w sporach z Urzędami Skarbowymi.

Niestety, poseł Abramowicz nie widzi celowości zmiany ustawy o PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych wydawanych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, twierdząc, że cały obrót tych bonów wpadnie do lidera, do firmy SODEXO.

Zespół posła Adama Abramowicza pracuje nad podatkiem jednolitym. Jego zdaniem uproszczenie podatku obrotowego powinno iść w kierunku 1,5 % od obrotu. Niestety nie ma on akceptacji wśród małych przedsiębiorców w sektorze handlu. A przecież zdaniem posła, wg danych statystycznych, małe firmy płacą 1,47% podatku od przychodu PIT. Handlowcy nie chcą reformy tego sytemu.

W sprawie, projektu ustawy o podatku jednolitym, dr Rakowski stwierdził, że posłowie nie potrafią interpretować danych statycznych, a rzucają tylko ogólne hasła, które bardziej są na użytek tymczasowych korzyści dla nich, aniżeli przedsiębiorców.

Po zakończeniu debaty odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla firm wyróżnionych w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu. Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom wręczyli  mgr Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu oraz mgr inż. Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.

Jako pierwszy na scenę wszedł Jerzy Rogula, Prezes Zarządu Agencji Wydawniczej „Technopol” sp. z o.o. w Częstochowie, wraz dwoma synami: Cezarym i Wojciechem, którzy pomogli ojcu odebrać trzy statuetki Gepard Biznesu 2016, Efektywna Firma 2016i Mocna Firma Godna Zaufania 2016 i sześć dyplomów: trzy dla firmy i trzy dla prezes Roguli, który przyczynił się do jej sukcesów w konkursach IEB.

Jerzy Rogula, Prezes Zarządu Agencji Wydawniczej „Technopol” sp. z o.o. w Częstochowie, wraz dwoma synami: Cezarym i Wojciechem.


Mgr Halina Zyzek, Główna Księgowa i mgr Marta Zielińska, Dyrektor Personalna PZM Wimet S.J. w Józefowie

Od lewej: Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, Izabela Bombalicka, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Horse Sp. z o.o. w Warszawie i Marzanna Leszczyńska, Pełnomocnik Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Horse Sp. z o.o. w Warszawie.

Od prawej:  Izabela Bombalicka, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Horse Sp. z o.o. w Warszawie i Marzanna Leszczyńska, Pełnomocnik Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Horse Sp. z o.o. w Warszawie.

Łukasz Wojciechowski, właściciel firmy ENPIRE, oraz Jakub Wojciechowski, manager działu spedycji firmy ENPIRE, odebrali nagrody w Konkursie Gepardy Biznesu 2017 i Światowa Firma 2017. Na kongresie po raz pierwszy została pokazana publicznie nowa statuetka konkursu Światowa Firma.

Pierwszy raz została na kongresie pokazana statuetka Brylant Polskiej Gospodarki. Odebrał ją Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.  

Tomasz Małek, prezes zarządu BAMAL POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. w Ustrzykach Dolnych

Aleksandra Kieres, prezes Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, jako pierwsza zrobiła zdjęcie przy „ściance” kongresu.

 

Zdjęcie grupowe wyróżnionych firm.

Firmy wyróżnione w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki

Firmy wyróżnione w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki
Nazwa firmy Imię i nazwisko uczestnika kongresu Rodzaj wyróżnienia firmy
Agencji Wydawniczej „Technopol” sp. z o.o. w Częstochowie Jerzy Rogula, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016, Efektywna Firma 2016, Mocna Firma Godna Zaufania 2016
„MIK-STAL” Więckowscy Spółka Jawna w Blachowni Tomasz Więckowski, Właściciel Spółki,  Michał Kuścik,  Zbigniew Milka Gepard Biznesu 2016
PZM Wimet S.J. w Józefowie Mgr Marta Zielińska, Dyrektor Personalna, Mgr Halina Zyzek, Główna Księgowa Gepard Biznesu 2016, Efektywna Firma 2016, Mocna Firma Godna Zaufania 2016 , Klub Nowoczesnego Biznesu
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego Horse Sp. z o.o. w Warszawie  Izabela Bombalicka, Prezes Zarządu,  Marzanna Leszczyńska, pełnomocni zarządu Gepard Biznesu 2016, Efektywna Firma 2016, Mocna Firma Godna Zaufania 2016
AD Poland sp. z o.o. sp. k. w Rogoźnie Artur Szewczak, Prezes Zarządu,  Beata Szewczak,  Dyrektor Operacyjna Gepard Biznesu 2016, Efektywna Firma 2016, Mocna Firma Godna Zaufania 2016
Firmy ENPIRE  w Bydgoszczy Łukasz Wojciechowski oraz Jakub Wojciechowski-Manager działu spedycji Gepard Biznesu 2017,  Światowa Firma 2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Sp. z o.o. Sp.k. w Rozgartach  Elżbieta Pietras i Bogdan Pietras, właściciele i komandytariusze Gepard Biznesu 2016
BAMAL POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. w Ustrzykach Dolnych Tomasz Małek, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu  Marian Tomaszewski, Dyrektor Handlowy Brylant Polskiej Gospodarki 2016
Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Aleksandra Kieres, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
ZAPTECH Sp.J. w Janikowie Grzegorz Sobański, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Sędziszowie Andrzej Kluczka, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie Jarosław Machlewski, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
Capital Partner sp. z o.o. sp. k. w Łodzi Michał Musierowicz, Prezes Zarządu Efektywna Firma 2016
Fundacji NeuroPozytywni w Warszawie Jakub Walicki, Wiceprezes Zarządu Efektywna Firma 2016
ASM GROUP S.A. w Warszawie Justyna Minkiewicz, Manager ds. PR i Marketingu Gepard Biznesu 2016, Brylant Polskiej Gospodarki 2016
Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. w Warszawie Jerzy Rożek, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2017, Efektywna Firma 2017, Mocna Firma Godna Zaufania 2017
BHZ Polskie Drewno Sp. z o.o. w Porażynie Aneta Wilińska, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
Polskie Centra Handlowo – Usługowe S.A. w Warszawie Janusz Rakowski, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2016
CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w Warszawie Arkadiusz Gruszka, Prezes Zarządu Gepard Biznesu 2017, Światowa Firma 2017, Klub Nowoczesnego Biznesu
PGK spółka z o.o. w Suchowoli Piotr Żłobikowski, Prezes Zarządu Klub Nowoczesnego Biznesu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *