Harmonogram

Regulamin dwunastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017

Wybór wyróżnionych firm i banków dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego w marcu w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Regulamin XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017

I. Misja
Misją Konkursu Gepardy Biznesu  (poza Polską – Business Gepard) jest wspieranie i promowanie rozwoju firm i banków.

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są  Instytut Europejskiego Biznesu, portale EuropejskaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl i ich wydawca ULAN Sp. z o.o.

III. Cele
1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw i banków.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Instytut Europejskiego Biznesu, portali EuropejskaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl i  Klubu Nowoczesnego Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Nowoczesnego Biznesu.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015-marzec 2016 w następujących branżach:

1.    Handel artykułami spożywczymi
2.    Handel materiałami budowlanymi i drewnem
3.    Handel artykułami rolnymi
4.    Handel motoryzacyjny
5.    Pozostały handel
6.    Budownictwo drogowe i kolejowe
7.    Deweloperzy
8.    Pozostałe budownictwo
9.    Produkcja materiałów  budowlanych
10.    Przemysł lekki
11.    Spożywczy
12.    Chemiczny
13.    Przemysł elektromaszynowy
14.    Telekomunikacja
15.    Informatyka
16.    Przemysł  drzewny i papierniczy
17.    Media
18.    Edukacja
19    Opieka zdrowotna
20.    Producenci leków
21.    Energetyka i ciepłownictwo
22.    Usługi komunalne
23.    Turystyka
24.    Hotelarstwo
25.    Gastronomia
26.    transport i spedycja
27.    Rolna
28.    Pozostałe

B. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015-marzec 2016 w poszczególnych województwach.

C. Najdynamiczniejszy bank według dynamiki wartości rynkowej w okresie marzec 2015-marzec 2016.

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego w marcu w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie rocznym od marca 2015 do marca 2016.
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do wywiadowni handlowych, z którymi współpracuje IEB.

VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać firmy i banki  działające na terenie całego świata
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu ogłaszane są na stronach internetowych  https://gepardybiznesu.pl/ i http://europejskafirma.pl/.

VIII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są bezpłatny tytuł Gepard Biznesu i płatne dyplomy, statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepard Biznesu.
2. Dyplomy przyznawane są zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnionym podmiotom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o minimum 10 proc. Dyplomy otrzymują także osoby, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firm lub  banków. Logo promocyjne wysyłane jest mejlem, a dyplomy i statuetki można odebrać pocztą lub na kongresach.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu ustala i zmienia dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej  na stronach internetowych https://gepardybiznesu.pl/ i http://europejskafirma.pl/


Regulamin zatwierdzony przez dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu 29 maja 2018 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *