Zachodniopomorskie

Wałcz jest obecnie największym ośrodkiem przemysłu metalowego w południowej części województwa zachodniopomorskiego

Działa tu prężnie blisko 2 500 podmiotów gospodarczych. Należą do nich firmy polskie oraz te z udziałem kapitału zagranicznego, część z nich ma swoją siedzibę w „Podstrefie Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Istnienie w Wałczu tak licznej grupy przedsiębiorców działających w branży metalowej doprowadziło do utworzenia w 2011r. Klastra Metalowego „Metalika”, który podejmuje działania na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw o profilu przemysłowym i technologicznym.

Współpraca Klastra i zrzeszonych w nim przedsiębiorców z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zaowocowała utworzeniem w Wałczu Regionalnego Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego celem jest:
– zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do innowacyjnych urządzeń badawczych
– zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej, co zdecydowanie podniesie poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w tej części województwa.
Regionalne Centrum Badawczo – Rozwojowe jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców z regionu w tym głownie Klastra Metalowego Metalika i obejmuje utworzenie specjalistycznych laboratoriów (do szybkiego prototypowania, zaawansowanych technologii pomiarowych, technik hydrostrumieniowych, technik laserowych i spawalnictwa, technologii wytwarzania) oraz przygotowanie przyszłych pracowników do obsługi tych innowacyjnych urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *