Pozostałe

STU Płock Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2018

STU Płock Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

STU Płock Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 10,6 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

STU Płock sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2009 roku, jednak korzenie jej sięgają roku 1965, gdy powstała Spółdzielnia Techniczno-Usługowa im W. Witosa w Płocku, która w marcu 2011 roku została wniesiona aportem do spółki. Firma prowadzi działalność handlową i usługową przez: Bazę w Płocku, Bazę w Radzanowie, Bazę w Blichowie i Bazę w Małej Wsi.

Posiada niezbędne zaplecze magazynowe i urządzenia przeładunkowe, transport wysokotonażowy oraz dostawczy, Powoduje to systematyczny wzrost przychodów i daje spółce dobre perspektywy rozwojowe na przyszłość.

Zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie kadrowe i długoletnie doświadczenie, co pozwala firmie świadczyć usług na najwyższym poziomie.

Główne kierunki działalności to sprzedaż hurtowa i detaliczna a w szczególności:

# handel węglem

#  handel nawozami

# handel paliwami płynnymi

# handel środkami do produkcji rolnej

# handel materiałami budowlanymi

#  handel kwalifikowanym materiałem siewnym

# handel artykułami przemysłowymi

Spółka świadczy usług w zakresie:

#    przeglądów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

#   naprawy aut ciężarowych, dostawczych, osobowych i sprzętu budowlanego

#    transportu i logistyki

#    skupu złomu

#  skupu płodów rolnych np: zbóż

#   szkoleń i doradztwa rolniczego

Więcej informacji o firmie pod adresem:  http://stuplock.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *