Pozostałe branże

Czora Sp. z o.o. S.K. w Opolu to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Czora Sp. z o.o. S.K. w Opolu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania na podstawie danych finansowych.

Czora Sp. z o.o. S.K. w Opolu rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 20 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął poziom 11,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019,  Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Czora Sp. z o.o. S.K. w Opolu w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 13 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Początek firmy Czora sięga roku 2007, kiedy obecny właściciel Patryk Czora po długoletnim pobycie za granicą, gdzie nabył profesjonalne doświadczenie w zakresie spawalnictwa, postanowił wrócić do kraju.

W ofercie firmy znajduje się cięcie z dokładnością do 0,2 mm. Posiada maszyny CNC umożliwiające cięcie pakietów o wymiarach 450x350mm.

Oferuje też spawanie ręczne typu MIG/MAG, TIG

Aby sprostać wymaganiom obecnego rynku stosuje również stanowiska zrobotyzowane do spawania wielkoseryjnego . Nowoczesne automaty spawalnicze firmy Motoman z źródłami spawalniczymi Selko umożliwiają dołączenie do oferty spawania metali metodą Mig/Mag i TIG.

 

Firma Czora ma 14 zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które umożliwiają spawanie w trzech osiach elementów o wymiarach do 3000x1200x1000mm.

 

Dzięki zautomatyzowaniu produkcji stała się konkurencyjna na rynku spawalniczym. Zastosowane przez nią różne rodzaje przyrządów spawalniczych, kontrolerów oraz ergonomia pracy stanowiska robotów powodują krótsze przestoje .

 

Wprowadzone rozwiązania wyeliminowały błędy wykonania do minimum, zwiększyły jakość wyrobów, skróciły czas realizacji zamówienia. Dobrane urządzenia oraz zoptymalizowanie procesu produkcji skutkowało wprowadzeniem systemu zarządzania produkcją.

Firma zajmuje się także wykonywaniem elementów ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej.

Głównymi odbiorcami produktów i usług firmy Czora są klienci z rynku niemieckiego. Stanowi to około 70 % produkcji reszta to odbiorcy z Polski. Klientami są indywidualne osoby oraz firmy głównie z branży technik mocowań.

Więcej o firmie pod adresem:  https://czora.eu

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *