Transport, magazyny, łączność

Majchrzak TSL – polski specjalista w branży transportu, spedycji i logistyki

Majchrzak TSL to rodzinna firma, która funkcjonuje w Polsce od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 2000 roku swoją działalność ograniczyła do branży transportowej. Dzięki długiej obecności na polskim rynku może pochwalić się bogatym doświadczeniem nie tylko w zakresie usług transportowych, ale także spedycyjnych i logistycznych.

Majchrzak TSL oferuje klientom fachowe wykonanie zleceń dotyczących transportu samochodowego, obejmujących zasięgiem Polskę oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ponadto do obszarów jej działalności należą usługi dotyczące transportu drobnicowego, magazynowania materiałów i dbania o stronę logistyczną przeprowadzek.

Swoim klientom daje również możliwość  krótko- lub długoterminowego wynajmowania pojazdów (naczep oraz ciągników siodłowych spełniających wszelkie wymagane standardy jakości) i zakupu szerokiej gamy produktów służących do zabezpieczania przewożonego towaru.

Warto dodać, że usługi firmy objęte są ubezpieczeniem OCP, które jest dodatkowym czynnikiem zapewniającym całkowite bezpieczeństwo transportowanych towarów.

Z determinacją dąży do celu

Objęcie tak wielu dziedzin transportu działalnością jednej firmy nie byłoby możliwe, gdyby od momentu założenia spółki nie przyświecały jej klarowne cele. Są nimi: chęć stania się niekwestionowanym liderem wśród firm z branży TSL w naszym kraju i poza jego granicami oraz determinacja w dążeniu do świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Właśnie dlatego Majchrzak TSL największy nacisk kładzie na partnerskie relacje z klientem i wypracowanie na drodze dialogu satysfakcjonujących obie strony warunków.

Każda podpisana umowa to niezaprzeczalna gwarancja terminowości w wykonaniu zlecenia, zaangażowania wykwalifikowanej, pracowitej kadry oraz użycia profesjonalnego sprzętu pochodzącego z rozbudowanej floty pojazdów.

Plany na przyszłość – dalszy rozwój przedsiębiorstwa

Firma Majchrzak TSL powstała w całości przy wkładzie polskiego kapitału. Jednak właściciele wciąż stawiają na rozwój i pragną realizować ideały, które przyświecały działalności w momencie założenia i ustalania jej celów.

Firma dba o ciągły rozwój przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. Dotyczą one oferty i jakości świadczonych usług, kontaktów z klientem, wzrostu wykształcenia pracowników i  rozbudowy floty samochodowej. Z kolei pozytywne opinie ze strony osób korzystających z ich usług, są dla nich jasnym sygnałem, że budowanie sukcesu na szlachetnych wartościach, takich jak uczciwość i profesjonalizm, naprawdę zostaje docenione.

Właściciele firmy Majchrzak TSL wierzą, że kontynuacja obranej drogi rozwoju będzie jeszcze skuteczniejszą zachęta do współpracy oraz sprawi, że firma stanie się niekwestionowanym liderem Polski i Europy w rankingu firm oferujących usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

Majchrzak Transport Spedycja Logistyka Sp. z o.o. S.K. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Majchrzak Transport Spedycja Logistyka Sp. z o.o. S.K. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 34,3 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Więcej o firmie pod adresem www.majchrzaktsl.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *